23-09-2017 01:58
Szkoła Podstawowa nr 6

· Dane kontaktowe
· Oferta szkoły
· Obwód szkoły
· Kadra Pedagogiczna
· Wychowawcy
· Prezydium Rady Rodziców
· Skład Rady Rodziców
· Konto Rady Rodziców
· Pedagog szkolny
· Psycholog szkolny
· Oligofrenopedagog
· Biblioteka
· Archiwum
· Galeria zdjęć
Prawo szkolne
· Statut Gimnazjum nr 1
· WSO
· System Oceniania   Zachowania - Gimnazjum
· System Oceniania   Zachowania - SP6
· Regulamin wycieczek
· Procedury egzaminacyjne
· Wychowanie i profilaktyka    w szkole
· Programy profilaktyczne   realizowane w szkole
· Regulamin SU
· Regulamin Rady Rodziców
Niezbędnik rodzica
· Godziny pracy świetlicy
· Konsultacje dla rodziców
· Plan lekcji
· Zajęcia pozalekcyjne
· Konsultacje dla uczniów
· Informacje o ubezpieczeniu
· Warunki ubezpieczenia
· Zalety polisy
· Dni wolne od zajęć
· Opłaty
· Pedagog poleca
· Rodzicielskie SOS
· Wybór przyszłego zawodu
Strefa ucznia
· Zajęcia pozalekcyjne
· Plan lekcji
· Konsultacje dla uczniów
Losowa Fotka
Powitanie
Dolnośląski Kurator Oświaty co roku organizuje konkurs "Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo", skierowany do szkół z terenu naszego województwa. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły 93 szkoły i placówki oświatowe (w tym 24 gimnazja). Wśród 13 gimnazjów nagrodzonych certyfikatem "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" znalazło się Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Ten sam certyfikat przyznano Gimnazjum nr 1 w czerwcu 2011 r. Ponieważ jego ważność trwa trzy lata, w tym roku szkolnym szkoła podjęła powtórne starania o jego uzyskanie. Certyfikat zaświadcza, że system działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 na rzecz bezpieczeństwa spełnia standardy jakości i efektywności. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi 23 czerwca 2015r. we Wrocławiu z rąk przedstawiciela Kuratorium Oświaty.Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Gimnazjum nr 1 w Oławie bierze udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA organizowanym przez GWO. Wiecej informacji na stronie
http://ls.gwo.pl/
Turnieje piłki nożnej

Turnieje piłki nożnej o Puchar Jesieni

 

 

Poniedziałek, wtorek i środa po południu to na orliku czas dla siódmych klas i Gimnazjalistów. Zmagania o Puchar Jesieni są świetnym aktywnym odpoczynkiem po ciężkim dniu nauki. Turnieje potrwają jeszcze parę tygodni. Na miejskim obiekcie orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie  rywalizuje ze sobą 13 zespołów. Nagrodą główną dla zwycięzców jest oczywiście puchar i wyjazd na mecz Śląska Wrocław. 10 zespołów reprezentuje naszą Szkołę.

MS

Images: praga1.jpg

17 września

17 września – rocznica agresji ZSRR na Polskę

PAMIĘTAMY

 

Mszą Świętą w intencji Sybiraków, którą odprawiono 17.09 br. o godz. 13.00 w kościele NMP Matki Pocieszenia, Zarząd Koła Związku Sybiraków w Oławie zainaugurował obchody Światowego Dnia Sybiraka. Centralna uroczystość miała miejsce dwa dni później na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zwierzynieckiej. Zebrani przy krzyżu i pomniku poświęconym Golgocie Sybiru goście – świeckie i duchowe władze naszego miasta i powiatu, poczty sztandarowe ze szkół wraz z opiekunami, przedstawiciele mediów i sami Sybiracy oddali hołd tym, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi”.

Images: praga1.jpg

Prezes oławskiego Koła Terenowego Związku Sybiraków – pan Aleksander Maciejewicz - w przemówieniu przypomniał zgromadzonym tragiczne losy zesłanych na Sybir, zwłaszcza kobiet i matek. To właśnie matkom (a przede wszystkim własnej mamie śpiewaka) dedykowana była piosenka wykonana przez pana Jerzego Lewickiego, wiceprezesa Koła Sybiraków w Kołobrzegu, który przyjechał do Oławy specjalnie na tę uroczystość. Odczytano również wzruszające wspomnienia córki jednej z takich bohaterskich matek, pani Heleny Migdał.

Pod koniec spotkania poproszono na środek uczestników VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Pan T.Frischmann – burmistrz miasta Oława, pan J.Kownacki – wójt gminy Oława oraz pan A.Maciejewicz wręczyli im podziękowania oraz wyrazy uznania za ocalanie od niepamięci polskich nekropolii na Kresach. Z naszej szkoły podziękowano opiekunom – p. Wioletcie Maciejewicz – Guź i p. Jolancie Szewczyk, obecnym i przyszłym uczniom oraz absolwentom – Igorowi Szewczykowi, Alicji Martynodze, Helenie Mościbrodzkiej, Maksymilianowi Szewczykowi, Bartkowi Kozakiewiczowi, Jerzemu Sulińskiemu, Wiktorii Skrypchuk i Filipowi Szewczykowi oraz przedstawicielowi rodziców – p. Jerzemu Szewczykowi.

Uroczystość zakończyła się zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów oraz wysłuchaniem „Hymnu Sybiraków”.

Tekst i fot. Red. Olimpii

Konferencja

Konferencja Movement space w Oławie


W dniach 6-8 września fundacja V4SPORT gościła we Wrocławiu przedstawicieli organizacji partnerskich projektu MOVEment Spaces, którego celem jest inicjowanie i wspieranie programów sprzyjających aktywności fizycznej w przestrzeni miejskiej. W programie uczestniczyli organizacje z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Bułgarii i z Polski a liderem projektu jest ISCA (International Sport and Culture Association).

W trakcie swojego pobytu w Polsce, przedstawiciele 7 krajów biorących udział w programie w dniu 8 września odwiedzili też Oławę. Inicjatorem tego przyjazdu był Miłosz Solarski, który opiekował się także grupą wolontariuszy towarzyszącej gościom. Celem tej wizyty było zaprezentowanie m.in. Trasy Zdrowia – przedsięwzięcia zrealizowanego przez PZU i wrocławską fundację V4SPORT. Był to dla uczestników spotkania przykład tego, jak realizować tego typu inicjatywy, w jaki sposób skoordynować działania miasta i inwestorów zewnętrznych z potrzebami mieszkańców.
Images: praga1.jpg
Część oficjalną wizyty w Oławie miała miejsce podczas konferencji w oławskim ratuszu, gdzie goście wysłuchali prezentacji dotyczących aktywności Oławian i konsultacji społecznych w procesie budowania m.in. tej trasy (prezentacja Agnieszki Nygi) ale nie tylko, ponieważ Dariusz Witkowski przedstawił również ogólnie funkcjonowanie sportu w naszym mieście (Orliki, miasteczko, trasy biegowe, OCKF).

Przedstawiciele po prezentacji mieli sporo pytań odnośnie kosztów funkcjonowania takich obszarów aktywności ruchowej jak tego typu trasa, czy orliki (koszty zatrudnienia animatorów) a także o sposób monitorowania, czy faktycznie tworzenie tego typu miejsc przyczynia się do zwiększenia liczby mieszkańców spędzających na nich aktywnie czas.

Po spotkaniu przybyli goście udali się na tereny obok Term Jakuba Trasę Zdrowia i oławskiego parku, gdzie fundacja V4SPORT przy współpracy z młodzieżą szkolną zorganizowała dla nich grę plenerową. Punkty zebrane przez uczestników w tej grze zostały wymienione na nagrody, ale nie dla samych uczestników, a dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie (sprzęt / akcesoria sportowe).

D.S.
Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców:
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/co-rodzic-powinien-wiedziec-w-nowym-roku-szkolnym-2017/2018

Dzień kombatanta

5 września – Dzień Kombatanta

BO JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA...

 

...tym, co służą Ojczyźnie. Te słowa Pieśni Jana Kochanowskiego były motywem przewodnim Międzynarodowego Dnia Kombatanta,  w którego obchodach na terenie naszego miasta wzięli również udział uczniowie naszej szkoły. Wraz z delegacjami poszczególnych szkół, harcerstwem, służbami mundurowymi oraz przedstawicielami sceny politycznej naszego miasta zebraliśmy się przy pomniku Losów Ojczyzny, aby oddać hołd walczącym za naszą wolność podczas
II wojny światowej. Gdy wszyscy przybyli i zajęli miejsca, wprowadzono sztandary. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków stanowili wybrani uczniowie klas trzecich.

Images: dali.jpg

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu pod pomnikiem kwiatów, udaliśmy się do kościoła NMP Matki Pocieszenia na Mszę Świętą w intencji weteranów. Autor homilii podkreślał potrzebę szacunku wobec tych, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju oraz zauważył, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma szansę osobiście poznać uczestników II wojny światowej.

Ostatnim elementem obchodów Dnia Kombatanta był apel w rynku naszego miasta. Uczestniczący w nim żołnierze stali w dwuszeregu,  ramię  w ramię z pocztami sztandarowymi. Gdy wciągnięto na maszt flagę Polski, głos zabrały osoby, które brały czynny udział w II wojnie światowej oraz przedstawiciele władz. Wszyscy zgodnie podkreślali, że o niepodległość wciąż należy dbać, a dobro Ojczyzny jest wartością nadrzędną, która – zgodnie ze słowami mistrza z Czarnolasu – prowadzi ku największej chwale.

Red. Olimpii

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

4 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

CZAS POWITAŃ

 

4 września w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków był początkiem nowego. Szkoła zyskała nowy status oraz nowych uczniów. W jej gronie znaleźli się uczniowie klas przedszkolnych, pierwszych oraz siódmych.

Najmłodsi zostali powitani w gronie uczniów SP nr 6 już o 8 rano. Podczas uroczystego apelu przywitała ich dyrektor szkoły – pani Barbara Turczynowska, burmistrz miasta Oława – pan Tomasz Frischmann oraz starsi koledzy. Pani Dyrektor podkreślała sympatię, z jaką wszyscy witają uczniów, rodziców i nauczycieli z klas przedszkolnych i klasy pierwszej, a maluszkom zdradziła, że nie tylko oni boją się tego nowego roku. Opowiedziała również o tradycjach, jakie wypracowała szkoła pod szyldem Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, które będą w Szkole Podstawowej nr 6 kontynuowane. Pan Burmistrz z satysfakcją opowiedział o tym, co nowego zrobiono w szkole w związku z reformą edukacji i pracach remontowych, które trwają nadal. Ku radości najmłodszych zapowiedział rychłe ukończenie montażu placu zabaw na szkolnym podwórku.

Images: praga1.jpg

Trzecioklasiści powitali zebranych uroczystym apelem. Montaż przygotowała klasa z III d wraz z wychowawcą – panią Paulą Chrustowską. W ramach występu wręczono również najmłodszym w naszym gronie kolorowe, własnoręcznie przygotowane zakładki.

Powitanie klas VII miało równie uroczysty charakter i odbyło się o 10.00. Po apelach miały miejsca spotkania z wychowawcami, które w klasach VII zakończyły się zwiedzaniem nowej dla nich szkoły.

 

 

Życzymy wszystkim zapału do pracy i dobrego humoru

w roku szkolnym 2017/2018!!!


 

Red. Olimpii

Olimpijczyk 2017

Gala wręczenia statuetek ,,Olimpijczyk 2017”

Prowadzący uroczystość: Natalia Konarska i Jacek Kudela (kl. IIA)

Przedsięwzięciem, którym Samorząd Uczniowski może się poszczycić jest zakończenie roku szkolnego. Organizacja tego działania ruszyła około dwa miesiące przed jego finałem. Rada Samorządu Uczniowskiego: opracowała scenariusze apeli dla klas I-II i kl. III, kategorie statuetek ,,Olimpijczyk 2017”, dokonała wyboru najlepszych z najlepszych w 16 kategoriach. Statuetki - w sumie 18 kategorii, SU zakupił ze środków własnych.

Images: praga1.jpg

Statuetki ,,Olimpijczyk 2017” z rąk wicedyrektora szkoły Jerzego Października i opiekuna Samorządu Uczniowskiego Jadwigi Dąbrowskiej - Juśkiewicz otrzymali: Agnieszka Rybka - ,,Osobowość szkoły”, Jagoda Hanuszewicz - ,,Primus inter Pares”, Weronika Piotrowska - ,,Lekkie pióro”, Marta Kulińska - ,,Wolontariuszka roku”, Martyna Maciejko - ,,Odkrycie roku”, Julia Kret - ,,Artystka słowa”, Wiktoria Gawron - ,,Szara Eminencja”, Jakub Gawron - ,,Mam talent”, Angelika Kawałko - ,,Ulotne chwile”, Paulina Smolnicka - ,,Cichy przyjaciel”, Paulina Cajler - ,,Pomocna dłoń”, Julia Adaszewska - ,,Eko-liderka”, Sandra Pazgan - „Mistrz czytelnictwa”, Jan Smolarczyk - ,, Mistrz frekwencji”, Lena Żygadło - ,,Sportsmenka Roku”, Michał Kołodziej - ,,Sportowiec Roku”.

Statuetki ,,Olimpijczyk 2017” z rąk pani Dyrektor Barbary Turczynowskiej i opiekuna SU otrzymali: Państwo Beata i Artur Jończyk w kategorii ,,Przyjaciel Szkoły”, Jerzy Październik - wicedyrektor szkoły  w kategorii ,,Człowiek o Wielkim Sercu”.

Gratulujemy!

Konkurs Zielony Las

XV edycja Konkursu ,,Zielony Las”

Dnia 21 czerwca 2017r. w Centrum Sztuki w Oławie odbyła się uroczysta Gala XV edycji Konkursu „Zielony Las”. Przez cały rok uczniowie zbierali surowce wtórne (pod czujnym okiem pani Jadwigi Dąbrowskiej - Juśkiewicz), które następnie przekazywane były do ZGO Gać.

Images: praga1.jpg

Nasze Gimnazjum zostało wyróżnione w kategorii ,,Najlepsza klasa”. Zajęliśmy II miejsce, klasa II A - nagroda 800 zł. Każdy uczeń otrzymał głośnik bezprzewodowy JBL GO i słodki poczęstunek. Ponadto za przekazane surowce ZGO Gać dokona zapłaty naszej placówce wg cennika skupu surowców.

Gratulacje!

 

w stronę zbliżających się wakacji

W stronę zbliżających się wakacji …

1 czerwca miłą niespodziankę sprawiła nam nasza wychowawczyni, pani Jadwiga Dąbrowska -Juśkiewicz, która tego dnia zabrała nas, panią praktykantką Agnieszkę Hareża oraz panią pedagog Halinę Skibińską do Klubu Jeździeckiego ,,W Siodle” przy ulicy Oleandry w Oławie.

Images: praga1.jpg

Po obiekcie oprowadzili nas właściciele stadniny - Państwo Sienkiewicz. Z dużym zaciekawieniem wysłuchaliśmy wykładu pani instruktor o życiu, hodowli i pielęgnacji koni oraz o przeróżnych charakterach koni różnej maści i ich właścicielach. Punktem kulminacyjnym wycieczki i najbardziej oczekiwanym momentem była - przejażdżka na koniu pod okiem instruktorów jazdy konnej. Pobyt uatrakcyjniły nam także sportowe gry zespołowe i pieczenie kiełbasek. Bardzo miło spędziliśmy tutaj czas, dopisywały nam zarówno humory, jak i słoneczna pogoda. Był to dla nas zasłużony wypoczynek od nauki w szkole, w końcu... to DZIEŃ DZIECKA.

Dziękujemy - II A

Fot. Ola Winnik

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo

w załącznikach znajdują się informacje na temat stypendiów/zasiłków szkolnych oraz „Wyprawki szkolnej” na rok szkolny 2017/2018 wraz z wzorami wniosków.

Składanie wniosków (stypendia i wyprawki): do 15 września 2017 r. Uwaga! -  wnioski drukować dwustronnie.


1. Stypendia i zasiłki szkolne 2017-2018. Informacje dlazinteresowanych

2. Wniosek o stypendium lub zasilek szkolny na rok szkolny 2017 -2018

3. Wyprawka szkolna 2017-2018. Zarządzenie

4. Informacja dla składających wniosek o dofinansowanie wramach WYPRAWKI SZKOLNEJ 2017-2018 r

5. Wyprawka szkolna 2017 -2018. Wniosek do pobrania

Komunikat

Oława 31.08.2017r.


Dyrektor Gimnazjum nr 1 informuje, że 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 6 zorganizuje opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych od godziny 8.00 do 13.00. W związku z trwającymi remontami na terenie budynku szkoły i terenu wokół szkoły, prosimy aby w miarę możliwości zapewnić swojemu dziecku opiekę w domu.

Z góry dziękuję za przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby.


Dyrektor mgr Barbara Turczynowska
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

KOMUNIKATY!!!

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.:
godzina 7.50 klasa 1 SP, oddziały przedszkolne i oddziały gimnazjalne (klasy 3A, 3B, 3D) zbiórka w salach lekcyjnych i spotkanie z wychowawcami klas: godzina 10.00 zbiórka młodzieży na boisku szkolnym lub Sali gimnastycznej (klasy 7, oddziały gimnazjalne 2 oraz 3 C i 3 E).

2. Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy szkolny, zgodny z zapisem w Statucie Szkoły.

3. Po części oficjalnej nastąpi rozejście, pod opieką wychowawców do sal lekcyjnych.

4. Uczniowie otrzymają podręczniki szkolne.

5. Oddziały przedszkolne 4 września 2017r. przebywają w szkole od godziny 8.00 do 13.00.

6. Od 5 września 2017r. dzieci młodszych klas SP, których rodzice złożą deklaracje będą mogły korzystać ze świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 8.00 oraz po zajęciach szkolnych do godziny 17.00. Wypełnione deklaracje należy przekazać wychowawcy do 6.09.2017r.

7. W pierwszym dniu nauki 4.09.2017r. wychowawca klasy 1 i wychowawcy oddziałów przedszkolnych przekażą pisemną listę chętnych do świetlicy na dzień 5.09.2017r.


Harmonogram spotkań z wychowawcami klas:

Oddziały gimnazjalne SP nr 6:
2 A – E. Leś                 sala 111
2 B – B. Chmiel             sala 68
2 C – B. Kołacz             sala 130
2 D – J. Ozga               sala 110

3 A – J. Dąbrowska – Juśkiewicz  sala 126
3 B – J. Szewczyk                     sala 112
3 C – J. Porcenaluk                    sala 115
3 D – P. Chrustowska                 sala 128
3 E – M. Pietrzycka                   sala 133

Klasy 7 SP nr 6:
7 A – W. Maciejewicz – Guź      sala 113
7 B – L. Szeligiewicz                sala 67
7 C – I. Stefaniak                   sala 114
7 D – A. Graj                         sala 136
7 E – A. Stefańska                 sala 134
7 F – K. Rakowiecka                sala 137
7 G – E. Zbroniec – Gałuszka     sala 112


Klasy 1 SP nr 6:

1 A – A. Dalecka                    sala 66

Oddziały przedszkolne SP nr 6:

Oddział A –  A. Makarowska     sala 64
komunikat
Images: praga1.jpg
Images: praga1.jpg
SUKCESY NASZYCH TRZECIOKLASISTÓW
Images: praga1.jpg
Spływ kajakowy 2b

Spływ kajakowy kl. II b

Z nurtem Oławy

Ostatnia środa roku szkolnego okazała się dniem niezwykle upalnym. Nie wszyscy powitali żar od świtu lejący się z nieba z radością. Wśród nich nie było uczniów kl. II b...
Grupa drugoklasistów postanowiła końcówkę roku szkolnego wykorzystać niezwykle intensywnie. Za radą pana Krzysztofa Reczucha, jednego z rodziców, wybrali się na kajaki. Odcinek spływu nie był długi – płynęli bowiem z Miasteczka Ruchu w Oławie do Groblic.
Images: praga1.jpg

Atrakcji na nim nie zabrakło – były i szuwary, i krzewy, i szeroka woda, ale również płycizny i zwężenia. Mimo braku wcześniejszego doświadczenia (u niektórych) wyprawa udała się znakomicie. Choć nikt nie nurkował, wszyscy byli mokrzy (efekt bitwy na wiosła), opaleni i dumni z pokonanego dystansu. No i wrócili zachwyceni oławską przyrodą oraz nowym doświadczeniem sportowym.

Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami serdecznie dziękują organizatorowi spływu – panu Piotrowi Bigielowi z firmy ZNURTEM - za profesjonalne przygotowanie imprezy, życzliwość i zaraźliwe poczucie humoru.

Do zobaczenia na kolejnym spływie!

Uczniowie kl. II b

Konkurs Solidarność walcząca 1982-1990

10 czerwca br. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu o godz. 10.00 odbył  się finał I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Solidarność Walcząca 1982-1990”

Images: praga1.jpg

Cele konkursu było: poznanie najnowszej historii Polski, upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW, przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990,ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości, pokazanie sylwetek ludzi SW. Uroczystości towarzyszyła  wystawa zdjęć Kornela Morawieckiego autorstwa Janusza Wolniaka. Uczennice naszego gimnazjum Natalia Konarska kl.2a oraz Aleksandra Adamczyk kl.2a zostały laureatkami zajmując dwa drugie miejsca. Wyróżnienia zdobyły Jagoda Hanuszewicz kl.3a oraz Wiktoria Mościcka kl. 2a. Dziewczynkami opiekował się nauczyciel historii Lidia Szeligiewicz.

Brązowy medal siatkarzy
W hali wrocławskiej Gwardii odbył się finał strefy wrocławskiej w piłce siatkowej chłopców, w którym reprezentacja naszej szkoły zdobyła brązowy medal. Do finału awansowały 4 najlepsze gimnazja ze strefy wrocławskiej: Gimnazjum nr 1 w Oławie, Gimnazjum z Milicza oraz dwa Gimnazja z Wrocławia nr 5 i nr 13.
Images: praga1.jpg

W półfinale oławianie ulegli 0:2 Gimnazjum nr 5 z Wrocławia. W meczu o III miejsce reprezentacja "Jedynki" po zaciętej grze pokonała 2:1 Gimnazjum nr 13 z Wrocławia.

Skład drużyny zwycięskiej: Michał Batór, Maciej Gachowski, Kuba Gębarzewski, Łukasz Jadach, Kacper Jazienicki, Marcel Karpiński, Michał Kołodziej, Piotr Malinowski, Adrian Pasierbowicz, Hubert Słabicki, Dawid Sobczak i Andriej Teliupa. Opiekun drużyny: Jacek Bereżnicki

Wcześniej odbyły się mistrzostwa powiatu oławskiego, z których mistrz wystąpił najpierw w eliminacjach międypowiatowych, a potem w finale międzypowiatowym. Tam po zwycięstwie z Gimnazjum z Bukowic z powiatu milickiego Gimnazjum nr 1 w Oławie awansowało do finału strefy wrocławskiej w piłce siatkowej chłopców.

Zawody odbywały się w marcu 2017.
Projekt Kręcimy film!

Projekt Kręcimy film!

CZERWONY DYWAN GIMNAZJALISTÓW

 

Images: dali.jpgPrawie oskarową oprawę miała uroczysta premiera filmów, jakie nakręcili nasi uczniowie w ramach projektu Kręcimy film! Projekt, związany z programem Kino Szkoła realizowany był przez cały rok. Prowadziła go pani Zofia Żurawska w Centrum Sztuki przy ul. Młyńskiej w Oławie. Uczestnikami zajęć były dwie grupy filmowe – 14 uczniów z kl. I d oraz grupa uczniów z klas: I a, I c, II e i III f.

W ramach zajęć powstały dwa filmy. Pierwsza grupa nakręciła film pt. Na podium, a druga – Amanda. Ugryziona przez nietoperza. Oba różniły się nie tylko tematyką, ale również techniką, przez co były niezwykle ciekawe. Prowadząca zajęcia wyróżniła szczególnie montażystów – Maćka Millera oraz Kasię Jędo i operatora kamery – Oskara Sokołowskiego.

Uczestnikom zajęć gratulujemy pomysłów, wytrwałości i pracowitości. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie o nich głośno!


Fot. i tekst: Red. Olimpii

Europejczyk - czyli kto?

Podsumowanie projektu "Europejczyk - czyli kto?"

PARYSKI WIECZÓR

Images: dali.jpgPodsumowanie projektu "Europejczyk-czyli kto?" klasy 1a pod tytułem "Paryski Wieczór" odbyło się 13 czerwca 2017 roku o godzinie 17.00 w Gimnazjum nr 1 w Oławie w sali 126. Organizatorami byli -wychowawca klasy 1a p. Artur Nawrocki oraz p. Jolanta Szewczyk. Projekt przygotowywany był przez uczniów klasy 1a, członków Koła Teatralnego G-1, nauczycieli oraz rodziców.

Na prezentację projektu zaproszeni zostali rodzice uczniów klasy 1a, uczniowie naszego Gimnazjum, nauczyciele oraz pedagog szkolny. Projekt nawiązywał do wycieczki szkolnej klasy 1a do stolicy Francji, czyli Paryża.

Na początku przedstawiono kilka znanych francuskich zwrotów. Następnie Koło Teatralne G-1 zaprezentowało sztukę autorstwa uczennicy klasy 3b - Julii Kret - pod tytułem "Historia detektywistyczna" . Historia jest zainspirowana francuskojęzycznym detektywem Herkulesem Poirot. Po przedstawieniu sztuki uczennice klasy 1a barwnie opisywały pokaz zdjęć ze szkolnej wycieczki do Paryża. Na wzór historii francuskiego filmu uczeń Xavier Suchodolski zaprezentował film złożony ze zdjęć z wycieczki i muzyki francuskiej. Chłopcy opowiedzieli garść francuskich anegdotek. Na koniec goście mogli posmakować  Francji dosłownie – zostali zaproszeni do kawiarenki na francuski poczęstunek.

Całość humorystycznie i artystycznie podsumowała p. Jadwiga Dąbrowska–Juśkiewicz, opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Występy tak Jej się podobały, że wyraziła nadzieję na podobne spotkanie za rok.

Amelia Zakrzewska

Wycieczka do Sandomierza

„Śladami ojca Mateusza”

Images: praga1.jpgTytuł artykułu jest prowokacyjny, ponieważ pojechaliśmy na wycieczkę do Sandomierza, nie w poszukiwaniu śladów ojca Mateusz. Oczywiście jedną z przyczyn był zachwyt wielu telewidzów, wielbicieli tego serialu, krajobrazem Sandomierza i niezwykle urokliwych, na wskroś polskich okolic.

Nade wszystko chcieliśmy być oryginalni! Wszyscy jadą za granicę, nad morze, ewentualnie do Krakowa. Wschód Polski nie jest modny wśród gimnazjalistów. Niemodny, więc oryginalny!

Przygoda zaczęło się bladym świtem, bo podróż miała trwać około 6 godzin. O dziwo wszyscy uczestnicy przybyli punktualnie, czyli o 4. 45. Po sprawdzeniu stanu autokaru przez uroczych panów policjantów ruszyliśmy po nowe doznania.

Podróż była niezwykle miła, choć nieco męcząca. Pan kierowca był „ panem szosy”, bo poprowadził nas czasami krętymi, ale mniej ruchliwymi drogami. Dzięki niemu zgodnie z planem już około 11 dojechaliśmy do Opatowa Sandomierskiego. Tutaj spotkaliśmy się z panią przewodnik, która towarzyszyła przez kolejne 2 dni w poznawaniu okolic Sandomierza. (ciąg dalszy na drugiej stronie)

Alina Graj

Konkurs ŚWIAT BEZ BARIER

Ogólnopolski Konkurs ŚWIAT BEZ BARIER

Dmuchawce, latawce, wiatr...

 

Images: ferie.jpg

Pod takim hasłem odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Świat bez barier”, którego organizatorem jest Gimnazjum nr 9 z Oddziałami integracyjnymi w Wałbrzychu. Na konkurs wpłynęło 137 prac, z czego jury nagrodziło 10. Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Marta Maziarz za opowiadanie pt. „Czarna Róża” zdobyła w konkursie I miejsce, a Agnieszka Rybka za „Pamiętnik niskopodłogowej siedemnastolatki” – wyróżnienie.

Konkurs miał na celu popularyzację twórczości, rozbudzanie talentów, stworzenie warunków do nawiązywania relacji międzyludzkich, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym  konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Finał odbył się 27 maja br. Galę rozdania nagród połączono z otwarciem wystawy pokonkursowej.


Tekst. I fot. Red. Olimpii

Przetłumacz stronę

Niezbędnik

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.05 2,091,404 Unikalnych wizyt