21-11-2017 12:33
Szkoła Podstawowa nr 6

· Dane kontaktowe
· Oferta szkoły
· Obwód szkoły
· Kadra Pedagogiczna
· Wychowawcy
· Prezydium Rady Rodziców
· Skład Rady Rodziców
· Konto Rady Rodziców
· Pedagog szkolny
· Psycholog szkolny
· Oligofrenopedagog
· Biblioteka
· Archiwum
· Galeria zdjęć
Prawo szkolne
· Statut Gimnazjum nr 1
· WSO
· Procedury - bezpieczeństwo
    w szkole

· Program wychowawczo    profilaktyczny
· System Oceniania   Zachowania - Gimnazjum
· System Oceniania   Zachowania - SP6
· Regulamin wycieczek
· Procedury egzaminacyjne
· Programy profilaktyczne   realizowane w szkole
· Regulamin SU
· Regulamin Rady Rodziców
Niezbędnik rodzica
· Godziny pracy świetlicy
· Procedury - bezpieczeństwo
    w szkole

· Konsultacje dla rodziców
· Plan lekcji
· Zajęcia pozalekcyjne
· Konsultacje dla uczniów
· Informacje o ubezpieczeniu
· Warunki ubezpieczenia
· Zalety polisy
· Dni wolne od zajęć
· Opłaty
· Pedagog poleca
· Rodzicielskie SOS
· Wybór przyszłego zawodu
Strefa ucznia
· Zajęcia pozalekcyjne
· Plan lekcji
· Konsultacje dla uczniów
Losowa Fotka
Powitanie
Dolnośląski Kurator Oświaty co roku organizuje konkurs "Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo", skierowany do szkół z terenu naszego województwa. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły 93 szkoły i placówki oświatowe (w tym 24 gimnazja). Wśród 13 gimnazjów nagrodzonych certyfikatem "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" znalazło się Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Ten sam certyfikat przyznano Gimnazjum nr 1 w czerwcu 2011 r. Ponieważ jego ważność trwa trzy lata, w tym roku szkolnym szkoła podjęła powtórne starania o jego uzyskanie. Certyfikat zaświadcza, że system działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 na rzecz bezpieczeństwa spełnia standardy jakości i efektywności. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi 23 czerwca 2015r. we Wrocławiu z rąk przedstawiciela Kuratorium Oświaty.Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Gimnazjum nr 1 w Oławie bierze udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA organizowanym przez GWO. Wiecej informacji na stronie
http://ls.gwo.pl/
Wycieczka klas b

7 listopada – klasy B zdobywają Wrocław

WROCŁAW DLA AMBITNYCH

Tak można określić wycieczkę do stolicy Dolnego Śląska, jaką odbyły klasy VII b i II b. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru z przewodnikiem. Przesympatyczny pan Piotr oprowadził nas po takich zakamarkach, w jakich zwykle nie bywamy. Nasz spacer zaczęliśmy pod Piwnicą Świdnicką, słynną restauracją z XIV w., a skończyliśmy na Ostrowie Tumskim. Poznaliśmy nie tylko architekturę dawnego Wrocławia, lecz także niektóre miejskie legendy, np. tę o dzwonie grzesznika. Zawarliśmy również znajomość z niektórymi krasnalami i dowiedzieliśmy się, dlaczego tak bardzo upodobały sobie właśnie to miasto. Zachwycił nas również plac Solny z przepięknymi kwietnymi straganami oraz ślicznie odnowione żydowskie knajpki.

Images: praga1.jpg

Po spacerze wstąpiliśmy do Muzeum Pana Tadeusza. Okazało się, że wizyta w tym muzeum oznacza świetną zabawę. Podczas lekcji o Kontuszach i figatelach mogliśmy przymierzać sarmackie stroje oraz zapoznać się ze sztuką nakrywania stołu.

Wycieczkę zakończyliśmy wspólnym posiłkiem. Po południu wróciliśmy do Oławy. I już zaczęliśmy planować, kolejny wspólny wyjazd do Wrocławia. Tym razem na adwentowy jarmark...


Tekst i fot. Red. Olimpii

Drogi do wolności

11 listopada – Święto Niepodległości

DROGI DO WOLNOŚCI

 

Narodowe Święto Niepodległości to czas, gdy wspominamy Polaków poległych za wolność Ojczyzny. Pamiętamy o ich bohaterstwie i poświęceniu. To jedno z najważniejszych świąt narodowych upamiętniających odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Z tej okazji władze państwowe organizują specjalne uroczystości. 10 listopada patriotyczny apel miał również miejsce w Szkole Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie.2017r.

Uczniowie (oddziałów gimnazjalnych – głownie kl. II d, klas VII oraz ci najmłodsi, z nauczania początkowego) przygotowali słowno – muzyczny montaż, który mówił  o trudnych drogach Polaków do wolności, której odzyskanie stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego państwa. Był to akt historyczny, wprowadzający Polskę po długim okresie nieobecności do grona suwerennych państw.

Images: ferie.jpg

11 listopada obchodzony był w II Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe mające ogromne znaczenie dla milionów Polaków. Był jednocześnie wyrazem szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych - myślących o jej rozwoju oraz potędze. Pamięć o tym dniu, pomimo niekorzystnych dla Polski następstw II wojny światowej, pozostała nadal w mentalności Polaków. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji oraz świadomości narodu polskiego jako niezwykle doniosły akt historyczny.

Dzisiaj, dzięki hartowi ducha naszych przodków, możemy bez cienia lęku śpiewać hymn Polski i „Rotę” Marii Konopnickiej – stwierdziła w przemówieniu pani Barbara Turczynowska, dyrektor szkoły. Tak, jesteśmy Polakami! Mamy swój kraj. Słowa Roty, powstałej na wskutek oburzenia prześladowaniem Polaków pod zaborem pruskim, sprawdziły się: Odzyska ziemi dziadów wnuk! Tak nam dopomóż Bóg!

Widzowie podziwiali występujących – recytatorów z kl. II d, prowadzących z kl. III a oraz tych, którzy śpiewali, czyli zespół wokalny i solistki – Natalię Hołówkę oraz Maję Bartkiewicz. Zarówno uczniowie, jak i ich opiekunowie artystyczni (pani E. Leś i pan J. Ozga) oraz autorka dekoracji (pani A. Kirkiewicz) zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Tekst: Alicja Lipińska,

Fot. Red. Olimpii

Oławianie z SP 6 Litynianom

Po VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Oławianie z SP 6 litynianom


Są takie miejsca, a przede wszystkim tacy ludzie, których nie sposób zapomnieć. Do ich grona zaliczają się z całą pewnością mieszkańcy Litynia na Ukrainie, w którym podczas ostatnich wakacji przebywali wolontariusze z naszej szkoły. W serca młodzieży i dorosłych szczególnie zapadli mieszkający tam Polacy. Dlatego w szkole wciąż o nich głośno.

Dzień Nauczyciela bez kwiatka

Z taką propozycją wystąpiła sekcja wolontariatu, którą opiekuje się pani Wioletta Maciejewicz – Guź. Po zaakceptowaniu pomysłu przez dyrekcję oraz grono pedagogiczne naszej szkoły i po powiadomieniu o pomyśle pana T.Frischmanna, burmistrza Oławy, wolontariusze przystąpili do wcielania pomysłu w życie. Najpierw zadbali o nagłośnienie akcji i wyjaśnienie, czemu ma ona służyć (pieniądze przeznaczono na zakup słodyczy dla polskich dzieci, które pomagały naszej młodzieży w pracach porządkowych na lityńskim cmentarzu). Następnie przygotowano plakaty informacyjne oraz okazjonalne naklejki z kwiatkiem. Ten symboliczny kwiatek można było nabyć 13.10 br. za dobrowolny datek, który wrzucano do przygotowanych wcześniej puszek. Kwestę prowadzili m.in. uczniowie, którzy przebywali podczas wakacji w Lityniu. Dzięki hojności uczniów oraz ich rodziców zebrano 500 zł.

Wizyta ks. Bazylego w Oławie

Ks. Bazyli Żyński pochodzi z Litynia i jest proboszczem parafii, do której należą młodzi przyjaciele naszych wakacyjnych wolontariuszy. To dzięki niemu lityńska młodzież o polskich korzeniach włączyła się w prace na polskim cmentarzu. Historia Polaków na Ukrainie i ich parafii jest tak poruszająca, iż ks. dziekan Janusz Gorczyca, proboszcz kościoła śś. ap. Piotra i Pawła w Oławie, po wysłuchaniu relacji tych, którzy w lipcu w Lityniu pracowali, zaprosił ks. Bazylego do swojej parafii. 22.10 br. uczestnicy niedzielnych Mszy św. mieli okazję wysłuchać dziejów wywalczonego przez garstkę parafian a zagrabionego przez władze sowieckie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ o przerobiony na dyskotekę, odarty z elementów sakralnych kościół nie dbano przez 70 lat, wymaga on teraz wielu kosztownych prac remontowych. Wzruszeni oławianie po Mszach św. chętnie przekazywali datki na jego odbudowę.

Z wizytą w szkole

Następnego dnia, w poniedziałek, ks. Bazyli odwiedził naszą szkołę. Spotkał się z niektórymi klasami oraz młodzieżą, którą w lipcu gościł w Lityniu. Spotkanie stało się okazją do rozmowy o Ukrainie i mieszkających tam Polakach. Przy okazji ci, którzy w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” nie brali udziału, mogli obejrzeć specjalną prezentację z tego przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się kameralną rozmową z wolontariuszami akcji i słodkim co nieco w gabinecie pani Dyrektor, ale wcześniej na ręce ks. B.Żyńskiego przekazano kopertę z pieniędzmi zebranymi w ramach akcji „Dzień Nauczyciela bez kwiatka” i poproszono, by zakupił za nie słodycze do świątecznych paczek dla polskiej młodzieży, która wraz z naszymi uczniami porządkowała polski cmentarz w Lityniu.

Z inicjatywy pani wiceburmistrz, Małgorzaty Pasierbowicz, wizytę w naszej szkole poprzedziło oficjalne spotkanie ks. Bazylego Żyńskiego z władzami samorządowymi naszego miasta. Wzięła w nim udział pani Wiceburmistrz, pan Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy oraz dyrekcja naszej szkoły – pani Barbara Turczynowska i pan Artur Nawrocki (inicjator i koordynator akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” w SP 6).

Images: praga1.jpg

Na oławskich cmentarzach

1.11 br. na obu miejskich cmentarzach widoczna była młodzież z oławskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 3 (która również bierze czynny udział w akcji) i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Prowadzona przez nich oficjalna kwesta ma wesprzeć kolejną, IX edycję akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, której celem jest ratowanie polskich cmentarzy na Kresach. Dzięki akcji uratowano do tej pory 130 cmentarzy i zdokumentowano ponad 200 tysięcy zapomnianych mogił...


Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za hojność!


Fot. i tekst: Społeczność Szkoły Podstawowej nr 6

im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Wyposażenie szkół

Images: praga1.jpg

Gmina Miasto Oława realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie”. Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych.

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych, w tym narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnych do pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie oraz prace adaptacyjne i dostosowawcze związane z funkcjonowaniem pracowni. Działania przewidziane w ramach projektu obejmują: opracowanie studium wykonalności, zakup wyposażenia, prace dostosowawcze pracowni, tworzenie sieci komputerowej, zakup schodołazów, które zapewnią eliminację barier architektonicznych w szkołach, a także promocję projektu.

Projekt obejmuje 7 placówek edukacyjnych z terenu Oławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oława. W wyniku realizacji projektu infrastruktura edukacyjna szkół zostanie znacząco udoskonalona, co przyczyni się do poprawy warunków i jakości nauczania. W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia do pracowni: matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, chemii, biologii, fizyki, geografii oraz specjalistycznych.

Harmonogram projektu:

  • listopad 2017 r. – tworzenie sieci komputerowej w szkołach,
  • grudzień 2017 r. – dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego,
  • maj 2018 r. – zakup schodołazów,
  • lipiec 2018 r. – zakup wyposażenia w postaci pomocy dydaktycznych,
  • lipiec 2018 r. – prace instalacyjne w pracowniach,
  • październik 2018 r. – zakończenie realizacji projektu.


Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz

gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych. Cel ogólny projektu wpisuje się w przyjęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, cel szczegółowy 7.1.2 jakim jest „lepsze warunki kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej”. Inwestycja będzie polegała na zakupie sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - (typ projektu 7.1.C). Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego, zakładającego stworzenie lepszych warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Projekt wpłynie pozytywnie na rozwój placówek kształcenia podstawowego i gimnazjalnego z terenu Oławy i bezpośrednio przyczyni się do poprawy warunków do wspomagania rozwoju i nauczania dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

Planowane efekty:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów przyjętych w ramach ww. priorytetu RPO WD, w szczególności do zapewnienia najważniejszych potrzeb dotyczących infrastruktury placówek edukacyjnych, ich dostosowania do wymogów stawianych przez współczesną dydaktykę, a także zwiększenia dostępności w zakresie wyposażenia w nowoczesne pomoce naukowe, w tym również multimedialne. Mając na względzie poprawę warunków nauczania wszystkich uczniów, projekt uwzględnia również potrzeby osób niepełnosprawnych. Tym samym placówki edukacyjne staną się miejscem otwartym dla każdego.

Przedmiotowy projekt ponadto przyczyni się do poprawy efektywności nauczania, zwiększenia atrakcyjności oferowanych zajęć, poszerzenia oferty szkół o inne dodatkowe zajęcia, koła zainteresowań, warsztaty, pikniki naukowe, a także nawiązania i rozwoju współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi np. organizacjami pozarządowymi. Poprawa warunków nauczania w placówkach edukacyjnych w Oławie w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, a także rozwoju gospodarczego, którego generatorem będzie dobrze wykształcone społeczeństwo. Stworzenie optymalnych warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach przyniesie pozytywne efekty dla wizerunku miasta i poprawy jego atrakcyjności oraz konkurencyjności dla otoczenia zewnętrznego.

Images: praga1.jpg

Otrzęsiny klas 7

Bajkowe otrzęsiny

26 października w naszej szkole odbyły się otrzęsiny klas siódmych według scenariusza Zosi Stec. Tegorocznym motywem imprezy były wątki z bajek. O godz. 16:30 salę gimnastyczną zapełnili ,,bajkowo ubrani uczniowie”. Wcielili się w postacie smerfów, czarownic, czarodziei, istoty nadprzyrodzone, krasnoludki, wróżki, księżniczki.

Prowadzące uroczystość: Ola Biela i Emila Bujarska powitały zebranych, przedstawiły jury: pani Barbara Turczynowska - dyrektor szkoły, pan Artur Nawrocki – wicedyrektor szkoły, pani Halina Skibińska - pedagog szkolny (opiekun kl.7F) oraz wychowawcy klas: pani Wioletta Maciejewicz - Guź (7A), pani Lidia Szeligiewicz (7B), pani Ilona Stefaniak (7C), pani Alina Graj (7D), pani Anna Stefańska (7E).

Images: ferie.jpg

Siódmoklasiści przeszli nie lada trudny egzamin, rozegrali dziesięć konkurencji, m.in. rzucanie piłką do kosza, taniec w parach, odegranie scenki przez aktorów, pisanie wiersza, poszukiwanie skarbu w labiryncie, czesanie i malowanie roszpunek, rozpoznawanie bajek. Byli rewelacyjni, a egzamin przygotowany przez organizatorów zdali na piątkę. Uczestnicy imprezy reagowali żywiołowo, dopingując zmagania bajkowych postaci.

Po części oficjalnej nastąpiła długo oczekiwana chwila. Od godz. 18:00 do godz. 19.30 wszyscy uczestnicy otrzęsin bawili się na dyskotece, tańcząc i śpiewając przy dobrej muzyce. Szkoda, że trwała tak krótko! Dyskotekę poprowadzili: Mateusz Frontkiewicz, Dominik Guza, Mikołaj Zaborowski i Robert Śliwak. Funkcjonowała również szkolna kawiarenka.

Nad całością czuwała pani Jadwigą Dąbrowska - Juśkiewicz – opiekun SU i klasy 7G.

Zofia Stec

Fot. Miłosz Dziedzic

WycieczkA do Gniezna

Relacja z wycieczki „Szlakiem Piastowskim”

DO ŹRÓDEŁ

23 października 2017 roku klasy 3 a i 3 b pojechały na dwudniową wycieczkę w okolice Gniezna. Tematem wycieczki było poznanie początków państwa polskiego, czyli właśnie źródeł naszej tożsamości narodowej.

Z Oławy wyjechaliśmy o godzinie 6 rano. Podróż przebiegła sprawnie i już około godziny 11.00 byliśmy w Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Poznaliśmy tam między innymi budowę parowozu. Następnie zwiedziliśmy ruiny zamku Diabła Weneckiego. Nasz przewodnik opowiedział legendę o diable i o zamku, w którym podobno kiedyśdyś straszyło. Około godziny 13.30 byliśmy w Biskupinie. Zwiedziliśmy muzeum oraz Skansen Archeologiczny, który jest rekonstrukcją osady neolitycznej kultury łużyckiej oraz średniowiecznej. Ostatnią atrakcją w tym dniu był przyjazd do Gąsawy, gdzie odwiedziliśmy kościół św. Mikołaja. Przewodnik opowiedział nam o jego dziejach, architekturze i polichromii. Po dniu pełnym wrażeń przejechaliśmy do miejsca naszego noclegu – Domu Muzealnika w Gąsawie, gdzie zjedliśmy obiadokolację i wspólnie spędziliśmy wieczór. Nasz kolega, Hubert z III b, miał w tym dniu urodziny, dlatego zaśpiewaliśmy mu „Sto lat”, wręczyliśmy mu tort i prezent oraz złożyliśmy życzenia.

Images: ww.jpg

Następnego dnia rano, około godziny 9.00 wyruszyliśmy dalej. Czas w tym dniu poświęciliśmy głównie gnieźnieńskim zabytkom. Najpierw zwiedziliśmy Wzgórze Lecha, a później wnętrze Bazyliki Gnieźnieńskiej, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie i usłyszeć ich historię. Następnie udaliśmy się na spacer po starym mieście, gdzie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Około południa odwiedziliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego i oglądnęliśmy tematyczne filmy w jakości 3D. Na koniec, we Wrześni, która słynie z powstania, jakie się w niej odbyło w 1848 roku i strajku szkolnego w 1901, wstąpiliśmy do Muzeum Dzieci Wrzesińskich i zobaczyliśmy, jak kiedyś wyglądały klasy i lekcje szkolne. Obejrzeliśmy też najstarszy zachowany polski film. Po południu zjedliśmy posiłek i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Oławy.

Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. Już nie możemy doczekać się następnej!

Sandra Grabarczyk

Pola Nadziei

„Każda kropla dobroci czyni morze nadziei”

 

Pod takim hasłem ruszyła w naszym mieście IX edycja Pól Nadziei. W uroczystym rozpoczęciu w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego naszą szkołę reprezentowała grupa uczniów z klasy 7c. W tym roku gościem honorowym spotkania była pani Renata Połomska, ogólnopolski koordynator Pól Nadziei z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Po oficjalnym rozpoczęciu wszyscy uczestnicy przeszli na skwer Jana Pawła II, aby na przygotowanej rabacie zasadzić cebulki żonkili. W tym roku organizatorzy przygotowali również drugą rabatę przy Termach Jakuba, gdzie młodzież także posadziła cebulki żonkili. Całe spotkanie zakończyło się prośbą, skierowaną do młodych ludzi, o zaangażowanie w tegoroczne akcje Pól Nadziei. Jedną z nich jest konkurs plastyczny pod hasłem „Każda kropla dobroci czyni morze nadziei”

Images: praga1.jpg

Images:

SZKOLNA INAUGURACJA

IX EDYCIJ AKCJI

„POLA NADZIEI”

 

SADZENIE CEBULEK KL VII c


Images:


Ewa Piękoś

Dzień chłopaka
Dzień Edukacji Narodowej

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

CO TO BYŁO, CO TO BĘDZIE...

DEN jak zwykle w naszej szkole obchodzony był bardzo uroczyście. Swoje święto miały maluszki z klas I-III, które włączono wówczas w poczet uczniów naszej szkoły. Oddzielną uroczystość przygotowano dla klas siódmych. Zaprezentowano im tradycje szkoły, czyli hymn oraz sztandar. Siódmoklasistom przypomniano także Dekalog Ucznia – Olimpijczyka wraz z wartościami, które ze sobą niesie. Podczas apelu klas drugich i trzecich wręczono natomiast pani Barbarze Turczynowskiej – dyrektor szkoły – statuetkę „Olimpijczyk 2017” w kategorii: Kalos Kagathos (Piękny i Dobry). W ten sposób Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką – panią Jadwigą Dąbrowską – Juśkiewicz podziękował pani Dyrektor za dotychczasową pracę na rzecz szkoły oraz pogratulował objęcia stanowiska w obecnej Szkole Podstawowej nr 6. Częścią wspólną obu apeli dla klas starszych były życzenia pani Dyrektor dla uczniów oraz pracowników szkoły i występy szkolnego koła wokalnegoi teatralnego. Koło teatralne G-1 przygotowało na tę okazję parodię „Dziadów” A. Mickiewicza.

Images: praga1.jpg

Czym różnił się ten DEN od pozostałych? Zamiast kwiatka uczniowie wręczali nauczycielom naklejki z kwiatowym motywem. Można je było otrzymać od wolontariuszy, którzy w ten sposób zbierali środki na zakup słodyczy dla polskich dzieci z Litynia na Ukrainie, którzy podczas wakacji pomagali młodzieży naszej szkoły podczas porządkowania polskiego cmentarza w ramach VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Fot. i tekst Red. Olimpii

Festiwal nauki

XX Dolnośląski Festiwal Nauki

Ekumenizm bez granic


26 września br. młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie wysłuchała wykładu oławianina, mgr. Pawła Beygi, absolwenta szkoły. Wykład zaprezentowany został w auli PWT we Wrocławiu w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a jego tytuł – „Granice angielskiej Reformacji. Benedykt XVI wobec Kościoła Anglii” – nawiązywał do hasła tegorocznego Festiwalu, czyli „Nauka bez granic”.

Images: fn2017.jpg

Zainteresowani tematem licznie przybyli słuchacze z uwagą wysłuchali prelegenta, który na początku pokusił się o rys historyczny angielskiej Reformacji. Następnie stwierdził, że współcześnie ekumenizm jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed chrześcijanami, a tym, który podkreślał potrzebę szukania podobieństw między wyznaniami, był Benedykt XVI. Postulował on, aby dążąc do jedności z innymi chrześcijanami, zachowywać to, co jest dla nich ważne, cenne i święte. Ekumenizm wobec anglikanów zaproponowany przez Benedykta XVI daleki więc jest od unifikacji. Szukając podobieństw, powinniśmy szanować partnera dialogu oraz pamiętać, że nie wolno nam poświęcić własnej wiary w imię szybkiej i bezbolesnej jedności.

Po wykładzie słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Dla oławian dodatkową atrakcję stanowił również spacer po rozświetlonym słońcem Ostrowie Tumskim, na którym znajduje się aula PWT oraz wizyta w Muzeum Pana Tadeusza.

Fot. i tekst: Red. Olimpii

Dzień przedszkolaka
20.09.2017 roku oddziały przedszkolne spotkały się aby wspólnie świętować Dzień Przedszkolaka. Były gry, tańce, zabawy zakończone wręczeniem medali.
Jesteśmy bezpieczni
14.09.2017 dzieci z klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych zapoznały się z zasadami bezpiecznego zachowania w szkole, domu, podwórku. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Oławie.
Images: praga1.jpg
Sztafetowe biegi przełajowe

Pasmo sportowych sukcesów

BIEG NA PODIUM

 

We wtorek 26.09.2017 reprezentacje chłopców i dziewcząt z naszej szkoły wzięły udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Nasze uczennice w zawodach miejskich zajęły II miejsce. Chłopcy wygrali rywalizację wtorkową, a w czwartek 28.09 br. rywalizację powiatową (opiekun: p. Miłosz Solarski). W przyszły piątek czeka ich Finał Dolnośląski w Olszynie. Gratulujemy i nadal trzymamy kciuki!

Images: praga1.jpg

MS

 

niecodzienna lekcja religii

NIECODZIENNA LEKCJA RELIGII

Dnia 20 września w naszej szkole, w ramach lekcji religii, odbyło się spotkanie z diakonem Adamem Bilskim, który odbywał praktykę w parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Oławie. Organizatorem tego spotkania była pani katechetka Ewa Piękoś.

Images: Jonczyk2017.jpg

Spotkanie to poruszało temat powołania; jakie są jego rodzaje oraz czym ono tak właściwie jest. Diakon Adam opowiedział historię swojego powołania, kiedy odnalazł tę drogę i w jakich to było okolicznościach. W przygotowaniu do kapłaństwa diakon Adam znajduje czas na swoją pasję – rapowanie, które towarzyszy jego życiu już od wielu lat. W czasie spotkania to hobby także znalazło swoje miejsce; na końcu spotkania był czas na freestyle. Diakon Adam właśnie wtedy zyskał nową grupkę fanów wśród uczniów naszej szkoły. Pani Jolanta Szewczyk, która  fotografowała całe wydarzenie, wykonała jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i tym samym zakończyła spotkanie. Uczniom z naszej szkoły bardzo spodobał się taki format zajęć i niecierpliwie czekają na kolejne.

Zosia Stec  kl. II b
Wolontariat w SP 6

Wolontariat w SP 6

Zdrowy i bezpieczny plener

 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie w minioną niedzielę pomagali  w organizacji imprezy sportowej "Zdrowo i bezpiecznie w plenerze". Dzięki nim odbyła się rywalizacja sportowa rodzin, a i oni sami mieli okazję poćwiczyć. Zaangażowani uczniowie to: Filip Trela, Piotr Nawrot, Maks Sputo, Karolina Płochow, Wiktoria Mościcka, Jagoda Bartkowiak, Kaja Kubicz i Martyna Michałowicz. Opiekunem był Pan Miłosz Solarski

Images: praga1.jpg


MS

Lityń 2017

VIII edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Z pamiętnika wolontariusza

 

Ta historia zaczęła się dzięki mojemu wychowawcy, panu Arturowi Nawrockiemu, który zainspirował mnie (oraz 11 innych osób) do uczestnictwa w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Ma ona na celu odnawianie i sprzątanie polskich cmentarzy na Ukrainie. Przygotowania do tego wyjazdu wyglądały zupełnie inaczej niż te do tradycyjnych wakacji. Zamiast w ponton i maskę do nurkowania, byłem wyposażony w grabie, motykę, sekator i szczotkę ryżową. Miałem też specjalne ubranie do pracy w zaroślach.

Rozmiary akcji zdumiały mnie. 8 lipca, w dniu wyjazdu, pod Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu zebrało się ponad 100 busów. Pomimo iż wszyscy wiedzieli, iż Ukraina to kraj ogarnięty wojną, jechaliśmy pełni nadziei, że wszystko będzie dobrze. Po przyjeździe do miejscowości Lityń, pozbyliśmy się resztek wątpliwości. Zostaliśmy przyjęci po królewsku, a serdeczność mieszkańców sprawiła, że poczuliśmy się jak w domu.

Pracowaliśmy po kilka godzin dziennie, a nasza praca polegała na oczyszczaniu terenu cmentarza z wybujałych chaszczy oraz śmieci. Gdy już odsłoniliśmy i umyliśmy nagrobki, a teren wokół nich został okopany, dziewczyny z uzdolnieniami plastycznymi poprawiały złotą farbą epitafia, aby były dla wszystkich czytelne. Podczas najcięższych prac, czyli wycinania drzew, koszenia i wywożenia trawy pomocą służyli nam litynianie. O dziwo, pomimo bariery językowej nie mieliśmy problemów z komunikacją. Pod koniec pobytu stwierdziliśmy wspólnie, że właśnie stworzyliśmy nowy język – lityński (mieszankę polskiego, ukraińskiego, rosyjskiego i angielskiego).

 

Images: praga1.jpg

Mieszkańcy Litynia okazali nam dużo serca – od władz miasta (w tym jego mera – pana Anatolija Byczoka i jego współpracowniczkę – panią Lilię Humeniuk), poprzez uczniów i nauczycieli Szkoły nr 1, po parafian z kościoła katolickiego z jego proboszczem – przesympatycznym ks. Bazylim Żyńskim. Szczególnej przyjaźni doświadczyliśmy od naszych rówieśników o polskich korzeniach. Mimo skromnych warunków życia zawsze mieli dla nas miły upominek – konfiety (czyli cukierki), breloczki, owoce (np. pierwszy raz przeze mnie próbowaną czarną morwę), sok brzozowy... Wieczorami pożyczaliśmy od nich gitarę, by wspólnie pośpiewać. Choć plan pracy był napięty, znaleźliśmy czas na wspólne wyjazdy do pobliskiej Winnicy (pokaz fontanny multimedialnej sponsorowanej przez koncern cukierniczy prezydenta Poroszenki „Roshen” – niezapomniany!), Berdyczowa (już wiemy, co tzn.: Pisz na Berdyczów), Lwowa. Jeden z opiekunów, pan Jurek, urozmaicał nam zwiedzanie ciekawostkami historycznymi, dzięki którym nie było nudno, no i wzrosła nasza świadomość związków łączących nas z Kresami.

Ukraińska przygoda odmieniła mnie wewnętrznie. Zobaczyłem, że świetnie można połączyć przyjemne z pożytecznym. Poznałem również miejsce pochodzenia moich pradziadków. Poza tym czułem się tam jak ambasador polskości. Cały czas miałem świadomość, że i Ukraińcy, i zamieszkujący Lityń Polacy tak wyobrażają sobie Polskę, jak mnie widzą.

W imieniu własnym oraz innych wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie (uczniów oraz nauczycieli), chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność pani red. Grażynie Orłowskiej - Sondej, organizatorce akcji oraz tym wszystkim, którzy wsparli finansowo nasz udział w niej. Dziękujemy panu Tomaszowi Frischmannowi – burmistrzowi Oławy, ks. dziekanowi Januszowi Gorczycy i Parafianom z kościoła śś. ap. Piotra i Pawła w Oławie oraz naszym Rodzicom. Mam nadzieję, że dane mi będzie powrócić na Ukrainę za rok...Bartosz Kozakiewicz

Kl. II a Gimnazjum nr 1/SP nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Fot. Archiwum szkoły

 

zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek

Harmonogram konkursu zDolny Ślązak gimnazjalista i zDolny Ślązaczek

Sportowe sukcysy SP 6

Sportowe sukcesy SP 6

Co w szkolnym sporcie piszczy

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej SZS Oława w klasyfikacji miejskiej ligi lekkoatletycznej uczennice naszej szkoły zajęły II miejsce, natomiast  chłopcy zwyciężyli. W klasyfikacji powiatowej zarówno zespół chłopców jak i dziewcząt uplasował się na IV pozycji. W pchnięciu kulą 3kg  nasza zawodniczka, Julia Pawlak, osiągnęła najwyższy wynik: 8,92 m. Po laury zwycięstwa sięgnął również Nawrot Piotr, którego wynik w biegu na 100 m  wyniósł 11,85 sek. Gratulujemy.

MS

 

Images: zol2.jpg

Turnieje piłki nożnej

Turnieje piłki nożnej o Puchar Jesieni

 

 

Poniedziałek, wtorek i środa po południu to na orliku czas dla siódmych klas i Gimnazjalistów. Zmagania o Puchar Jesieni są świetnym aktywnym odpoczynkiem po ciężkim dniu nauki. Turnieje potrwają jeszcze parę tygodni. Na miejskim obiekcie orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie  rywalizuje ze sobą 13 zespołów. Nagrodą główną dla zwycięzców jest oczywiście puchar i wyjazd na mecz Śląska Wrocław. 10 zespołów reprezentuje naszą Szkołę.

MS

Images: praga1.jpg

17 września

17 września – rocznica agresji ZSRR na Polskę

PAMIĘTAMY

 

Mszą Świętą w intencji Sybiraków, którą odprawiono 17.09 br. o godz. 13.00 w kościele NMP Matki Pocieszenia, Zarząd Koła Związku Sybiraków w Oławie zainaugurował obchody Światowego Dnia Sybiraka. Centralna uroczystość miała miejsce dwa dni później na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zwierzynieckiej. Zebrani przy krzyżu i pomniku poświęconym Golgocie Sybiru goście – świeckie i duchowe władze naszego miasta i powiatu, poczty sztandarowe ze szkół wraz z opiekunami, przedstawiciele mediów i sami Sybiracy oddali hołd tym, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi”.

Images: praga1.jpg

Prezes oławskiego Koła Terenowego Związku Sybiraków – pan Aleksander Maciejewicz - w przemówieniu przypomniał zgromadzonym tragiczne losy zesłanych na Sybir, zwłaszcza kobiet i matek. To właśnie matkom (a przede wszystkim własnej mamie śpiewaka) dedykowana była piosenka wykonana przez pana Jerzego Lewickiego, wiceprezesa Koła Sybiraków w Kołobrzegu, który przyjechał do Oławy specjalnie na tę uroczystość. Odczytano również wzruszające wspomnienia córki jednej z takich bohaterskich matek, pani Heleny Migdał.

Pod koniec spotkania poproszono na środek uczestników VIII edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Pan T.Frischmann – burmistrz miasta Oława, pan J.Kownacki – wójt gminy Oława oraz pan A.Maciejewicz wręczyli im podziękowania oraz wyrazy uznania za ocalanie od niepamięci polskich nekropolii na Kresach. Z naszej szkoły podziękowano opiekunom – p. Wioletcie Maciejewicz – Guź i p. Jolancie Szewczyk, obecnym i przyszłym uczniom oraz absolwentom – Igorowi Szewczykowi, Alicji Martynodze, Helenie Mościbrodzkiej, Maksymilianowi Szewczykowi, Bartkowi Kozakiewiczowi, Jerzemu Sulińskiemu, Wiktorii Skrypchuk i Filipowi Szewczykowi oraz przedstawicielowi rodziców – p. Jerzemu Szewczykowi.

Uroczystość zakończyła się zapaleniem zniczy, złożeniem kwiatów oraz wysłuchaniem „Hymnu Sybiraków”.

Tekst i fot. Red. Olimpii

Konferencja

Konferencja Movement space w Oławie


W dniach 6-8 września fundacja V4SPORT gościła we Wrocławiu przedstawicieli organizacji partnerskich projektu MOVEment Spaces, którego celem jest inicjowanie i wspieranie programów sprzyjających aktywności fizycznej w przestrzeni miejskiej. W programie uczestniczyli organizacje z Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Słowenii, Bułgarii i z Polski a liderem projektu jest ISCA (International Sport and Culture Association).

W trakcie swojego pobytu w Polsce, przedstawiciele 7 krajów biorących udział w programie w dniu 8 września odwiedzili też Oławę. Inicjatorem tego przyjazdu był Miłosz Solarski, który opiekował się także grupą wolontariuszy towarzyszącej gościom. Celem tej wizyty było zaprezentowanie m.in. Trasy Zdrowia – przedsięwzięcia zrealizowanego przez PZU i wrocławską fundację V4SPORT. Był to dla uczestników spotkania przykład tego, jak realizować tego typu inicjatywy, w jaki sposób skoordynować działania miasta i inwestorów zewnętrznych z potrzebami mieszkańców.
Images: praga1.jpg
Część oficjalną wizyty w Oławie miała miejsce podczas konferencji w oławskim ratuszu, gdzie goście wysłuchali prezentacji dotyczących aktywności Oławian i konsultacji społecznych w procesie budowania m.in. tej trasy (prezentacja Agnieszki Nygi) ale nie tylko, ponieważ Dariusz Witkowski przedstawił również ogólnie funkcjonowanie sportu w naszym mieście (Orliki, miasteczko, trasy biegowe, OCKF).

Przedstawiciele po prezentacji mieli sporo pytań odnośnie kosztów funkcjonowania takich obszarów aktywności ruchowej jak tego typu trasa, czy orliki (koszty zatrudnienia animatorów) a także o sposób monitorowania, czy faktycznie tworzenie tego typu miejsc przyczynia się do zwiększenia liczby mieszkańców spędzających na nich aktywnie czas.

Po spotkaniu przybyli goście udali się na tereny obok Term Jakuba Trasę Zdrowia i oławskiego parku, gdzie fundacja V4SPORT przy współpracy z młodzieżą szkolną zorganizowała dla nich grę plenerową. Punkty zebrane przez uczestników w tej grze zostały wymienione na nagrody, ale nie dla samych uczestników, a dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie (sprzęt / akcesoria sportowe).

D.S.
Przetłumacz stronę

Niezbędnik

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.95 2,222,103 Unikalnych wizyt