14-02-2016 06:43
Gimnazjum nr 1

· Dane kontaktowe
· Oferta szkoły
· Obwód szkoły
· Kadra Pedagogiczna
· Wychowawcy
· Prezydium Rady Rodziców
· Skład Rady Rodziców
· Konto Rady Rodziców
· Pedagog szkolny
· Psycholog szkolny
· Oligofrenopedagog
· Biblioteka
· Archiwum
· Galeria zdjęć
Prawo szkolne
· Statut Gimnazjum nr 1
· WSO
· System Oceniania Zachowania
· Kryteria ocen zachowania
· Regulamin wycieczek
· Procedury egzaminacyjne
· Program wychowawczy
· Regulamin SU
· Regulamin Rady Rodziców
Samorząd Uczniowski

· Regulamin SU
· Ordynacja wyborcza SU
· Skład SU

Niezbędnik rodzica
· Pedagog poleca
· Zasady rekrutacji do gimnazjum
· Wybór przyszłego zawodu
· Konsultacje dla rodziców
· Plan lekcji
· Zajęcia pozalekcyjne
· Dni wolne od zajęć
· Konsultacje dla uczniów
· Wzór zgłoszenia - podanie
· Ubezpieczenie
· Rodzicielskie SOS
· Opłaty
· Podręczniki 2015-2016        klasa 2
· Podręczniki 2015-2016        klasa 3
Strefa ucznia
· Zajęcia pozalekcyjne
· Plan lekcji
· Konsultacje dla uczniów
· Humanistyczne co nieco...
· Koło geograficzne
· Zajęcia techniczne
Losowa Fotka
Powitanie
Dolnośląski Kurator Oświaty co roku organizuje konkurs "Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo", skierowany do szkół z terenu naszego województwa. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły 93 szkoły i placówki oświatowe (w tym 24 gimnazja). Wśród 13 gimnazjów nagrodzonych certyfikatem "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" znalazło się Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Ten sam certyfikat przyznano Gimnazjum nr 1 w czerwcu 2011 r. Ponieważ jego ważność trwa trzy lata, w tym roku szkolnym szkoła podjęła powtórne starania o jego uzyskanie. Certyfikat zaświadcza, że system działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 na rzecz bezpieczeństwa spełnia standardy jakości i efektywności. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi 23 czerwca 2015r. we Wrocławiu z rąk przedstawiciela Kuratorium Oświaty.Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Gimnazjum nr 1 w Oławie bierze udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA organizowanym przez GWO. Wiecej informacji na stronie
http://ls.gwo.pl/
rekrutacja do gimnazjum

Informacja na temat kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Oława w roku szkolnym 2016/2017.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasto Oława, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

a) Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – liczba punktów: 5.
Wyniki uzyskane ze sprawdzianu po ukończeniu klasy szóstej szkoły podstawowej – liczba punktów: do 40  - zgodnie z § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz.1942).

b) Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – liczba punktów: do 13 (zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa w  pkt b).

c) Uczęszczanie do gimnazjum rodzeństwa kandydata – liczba punktów: 10.

d) Miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Miasto Oława – liczba punktów: 8.

e) Posiadanie „Postanowienia sądu o umieszczeniu [kandydata] w pieczy zastępczej” – liczba punktów: 4.

Punkty otrzymane za kryteria sumuje się. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający odpowiednio kryterium a), następnie kryterium b), c), d), e) i ostatecznie f).

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

a) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

b) Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po klasie szóstej.

c) Dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i zawodach (zgodnie z wpisem na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).

d) Oświadczenia rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego gimnazjum.

e) Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

f) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia „Postanowienia sądu o umieszczeniu [kandydata] w pieczy zastępczej”.

Burmistrz Miasta Oława
Bezpieczne ferie

„Bezpieczne ferie”

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku od zajęć szkolnych i codziennych obowiązków. Jest to czas, kiedy młodzi ludzie mają więcej czasu na odpoczynek zabawę zarówno w domu jak i na wolnym powietrzu. Aby jednak ferie przebiegły szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, szkół, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zarówno podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i podczas spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.

Pamiętajmy aby:

1. Wychodząc z domu na powietrze, zadbać o odpowiedni ubiór. Images: praga1.jpgPodczas mrozu jest łatwo bowiem o szybkie wychłodzenie organizmu. Wychodząc na stok, jeżdżąc na nartach czy sankach, zabierzmy ze sobą jakieś ciepłe napoje w termosie.

2. Podczas szusowania zarówno na sankach jak i na nartach, wybierajmy miejsca do tego przeznaczone z dala od skrzyżowań, jezdni. Zimą kierowcom trudniej jest zatrzymać pojazd z powodu śliskiego asfaltu.

3. Nie ślizgaj się na jezdniach, chodnikach, pieszojezdniach. Możesz wyrządzić krzywdę nie tylko sobie ale również i przechodniom.

4. Korzystaj ze sprzętu sprawnego, bezpiecznego. Upewnij się, że na górce, stoku gdzie jeździsz, nie wystają niebezpieczne przedmioty, kamienie.

5. Omijaj niestrzeżone lodowiska powstałe na rzekach, jeziorach. Pozornie gruby lód może niespodziewanie się załamać np. pod ciężarem kilku osób stojących w jednym miejscu.

6. Nie korzystaj z kuligów, które ciągnie samochód.

7. Nie rzucaj kulkami śniegu w jadące samochody czy inne osoby. Doprowadzić to może do wypadku i odpowiedzialności prawnej.

8. Podczas przebywaniu na dworze pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. Łatwo bowiem mogą się zagubić.

9. Unikaj przebywania w grupach destrukcyjnych, gdzie osoby mogą posiadać substancje zabronione.

Z uwagi na spędzanie wolnego czasu przez młodzież, Straż Miejska patrolując teren miasta Oławy, będzie szczególnie sprawdzała miejsca grupowania się młodzieży jak również innych osób popełniających czyny zabronione. Widząc niebezpieczne zachowania innych osób, czy widząc że ktoś potrzebuje pomocy, zadzwoń i poinformuj odpowiednie służby. Jeżeli będziemy odpowiedzialni, to okres ferii pozwoli nam nabrać sił do dalszej nauki i pracy w szkole.

mł. insp. Robert Kuświk

Straż Miejska Oława

Świąteczne tradycje w Gimnazjum nr 1

Adwent to czas z jednej strony pobożny, a z drugiej radosny. Z radością oczekujemy bowiem na Święta Bożego Narodzenia. Temu oczekiwaniu towarzyszy zwykle uczestnictwo w tradycji – tej dawnej oraz dopiero tworzonej. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie świetnie rozumieją, jaką rolę zajmuje tradycja w procesie wychowania. Dlatego dbają o jej dostępność i propagowanie.

 

Kolorowe jarmarki

Specjalistami, jeśli chodzi o organizację Jarmarków Bożonarodzeniowych, są NiemcImages: praga1.jpgy. Organizują je już od XIV wieku. Na ponad 60 tradycyjnych jarmarków zaprasza obecnie stolica Niemiec – Berlin. Jeden z nich, ten na Alexanderplatz, odwiedziło w grudniu prawie stu gimnazjalistów z klas I-III. Wizyta na jarmarku stała się również okazją do zwiedzenia miasta.

Images: praga1.jpgOd kilku lat także Wrocław cieszy się wspaniałym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Choć Wrocław miał wiele lat przerwy w organizacji jarmarków, to wspaniale sobie radzi w przywracaniu tej bożonarodzeniowej tradycji, o czym również przekonali się gimnazjaliści, którzy  do Wrocławia podróżowali dwa razy – najpierw klasa IIIb, a później IIc i IIe. Przy okazji młodzież zwiedziła Wrocław. Po mieście oprowadzał ich przewodnik, który pokazał uczniom Wrocław z nieznanej strony. Zwiedzili Ostrów Tumski, główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, kościół św. Elżbiety, zabytkowe kamieniczni Starego Rynku. Wycieczka odbyła się w godzinach popołudniowych, więc podziwiano piękną, świąteczną iluminację.

Ci spośród uczniów, którzy oprócz wrażeń estetycznych cenią również doznania sportowe, udali się w grudniu na lodowisko. Tuż przed świętami odkryli taflę przy Hali Stulecia. Piękna, słoneczna pogoda, lód i łyżwy pozwoliły im - mimo braku śniegu - w pełni poczuć, że nadchodzące święta na pewno związane są z zimowym grudniem.

Sukcesy uczniów w konkursach w I półroczu 2015/2016

konkurs

wynik

uczeń

opiekun merytoryczny

Wojewódzki Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista

finaliści
z języka polskiego

A. Bruciak kl. III b

G. Cichoń kl. III b

M. Grabowska kl. III f

p. B. Chmiel

 

p. K. Mruk

Wojewódzki Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista

finalista
z matematyki

F. Szewczyk kl. III b

 

p. B. Migała

Wojewódzki Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista

finalista

z biologii

A. Bruciak kl. III b

p. B. Kołacz

Wojewódzki Konkurs zDolny Ślązak Gimnazjalista

finalista

z historii

M. Grabowska III f

p. L. SzeligiewiczDolnośląski konkurs

III Olimpiada Biologiczna

kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

A. Bruciak  kl. III b

M. Grabowska kl. III f
A. Ziobrowska  kl. III f

K. Godlewki kl. III f

 

p. B. Kołacz

 

Dolnośląski konkurs

II Olimpiada Geograficzna

kwalifikacja do etapu wojewódzkiego

M. Grabowska kl. III f

p. M. Brudek – Filarowska

 

Wojewódzki  Konkurs

Poezji Patriotycznej i Religijnej Fides et Patria

wyróżnienie

specjalne

H. Grdeń kl. II b

 

p. E. Zarówna

p. J Szewczyk

 

Ogólnopolski Konkurs

200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

finaliści

A. Banasiewicz kl. III c

G. Szymaniak kl. III c

M. Zagórny kl. III c

B. Hankiewicz- absolwent szkoły

p. L. Szeligiewicz

Ogólnopolski Konkurs

W harmonii z przyrodą

wyróżnienie

K. Jędo kl. I e

 

p. M. Pietrzycka

Ogólnopolski Konkurs

O laur Złote Pióro

finalista

W. Wrońska kl. III e

p. J Szewczyk

 

Powiatowy Konkurs  
Poznaję zawody moich przodków i członków rodziny

I miejsce

III miejsce

wyróżnienia

N. Hołówko kl. I b

M. Maziarz kl. I b

M. Czartkl. I b

O. Niepsujewicz kl. I b

F. Żydowski kl. I b

p. J Szewczyk

p. H. Skibińska

 

Powiatowy Konkurs

I ty możesz zostać mistrzem ortografii

III miejsce

wyróżnienie

J. Błaszczak kl. II b

W. Gawron kl. II b

p. H. Skibińska

p. J. Szewczyk

 

Powiatowy Konkurs Multimedialny w zakresie zdrowia psychicznego

Dbam, rozumiem, akceptuję.

II miejsce

E. Zabłocka kl. I d

 

 

 

 

p. M. Pietrzycka

Ogólnopolski Konkurs

Zapomni Rossiju- Zapamiętaj Rosję

wyróżnienie

A. Galińska kl. II b

W. Lemeshko kl. I a

p. M. Głogowska

XVI edycja konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista

Najlepsi w Oławie

Images: zdolnyslazak2015.jpgJak co roku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie brali udział w najważniejszych dla gimnazjalistów konkursach "zDolny Ślązak Gimnazjalista". Pierwszym etapem konkursu zawsze są eliminacje szkolne przeprowadzane z podziałem na bloki humanistyczny, matematyczno-fizyczny i przyrodniczy. Prace uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów, są przekazywane organizatorom w celu wyłonienia uczestników etapu drugiego - powiatowego. Do najważniejszego - wojewódzkiego etapu konkursu – spośród uczniów Gimnazjum nr 1 (jako jedyni w Oławie!) zakwalifikowali się – Aleksandra Bruciak z biologii (opiekun: mgr B.Kołacz) i j.polskiego (opiekun: mgr B.Chmiel), Magdalena Grabowska – z j.polskiego (opiekun: mgr K.Mruk) i historii (opiekun: mgr L.Szeligiewicz), Gracjan Cichoń – z j.polskiego (opiekun: mgr B.Chmiel), Filip Szewczyk – z matematyki (opiekun: mgr B.Migała).

W XV Wojewódzkim Konkursie Biologicznym, który odbył się 9 stycznia br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Aleksandra Bruciak znalazła się gronie 20 najlepszych spośród 47 uczestników i uzyskała tytuł laureata! Pozostali olimpijczycy czekają bądź na wyniki, bądź na finały konkursu. Oli serdecznie gratulujemy, a za pozostałych trzymamy kciuki. Ponieważ tytuł laureata zwalnia ucznia z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotu, z którego go uzyskał i daje mu z niego automatycznie 100% (oraz otwiera drogę do wszystkich prestiżowych szkół ponadgimnazjalnych) – finaliści mają co walczyć!

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Ogólnopolski Konkurs 200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Pojechali, zobaczyli, zwyciężyli...

Images: praga1.jpgKuratorium Oświaty w Krakowie wraz z Polską Akademią Umiejętności i XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie zorganizowało w roku szkolnym 2015/2016 Ogólnopolski Konkurs „200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”. Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - poznali dorobek i rolę Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w rozwoju polskiej nauki i kultury doby rozbiorów oraz zasługi jego twórców, których głównym celem było przyczynienie się do "pomnożenia wszelkich nauk, rozszerzenia światła, rozkrzewienia sztuki, przemysłu i kunsztów w narodzie".

W ramach konferencji naukowej z okazji 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego zorganizowanej  przez Polską Akademię Umiejętności pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 10 grudnia 2015 r. miała miejsce gala finałowa konkursu. Wzięło w niej udział ponad stu uczniów z całej Polski.

Uroczystość otworzył prof. Jerzy Wyrozumski z Polskiej Akademii Umiejętności podkreślając, że Towarzystwo Naukowe z Uniwersytetem Krakowskim połączone zasługują na baczną uwagę, tak zresztą jak Rzeczpospolita Krakowska, widziana z perspektywy polskiego XIX wieku. Oba te twory uruchomiły wielką energię społeczną, a Towarzystwo wyzwoliło duży potencjał intelektualny. Z kolei prowadzący galę finałową Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty podziękował uczniom i ich opiekunom naukowym za zainteresowanie konkursem i przygotowanie wielu interesujących prac.

Czworo uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Oławie, Banasiewicz Aleksandra, Hankiewicz Błażej (obecnie absolwent), Szymaniak Gabriela, Zagórny Marek, zdobyło w konkursie tytuł finalisty. Nasi uczniowie pod opieką pani Lidii Szeligiewicz przygotowali pracę multimedialną poświęconą Współpracy Towarzystwa Naukowego z zagranicą. Dociekliwość, umiejętność tworzenia narracji historycznej, integrowania informacji pozyskanych z różnych źródeł i uzasadniania własnego stanowiska to tajemnica sukcesu Oli, Błażeja, Gabrysi oraz Marka. W imieniu nagrodzonych zaświadczenia, dyplomy i nagrody ufundowane przez Polską Akademię Umiejętności i Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrała Ola Banasiewicz i Błażej Hankiewicz.
Gratulujemy uzyskanego wyniku i życzymy powodzenia w następnych konkursach.


Wycieczka kl 2c i 2e

Wycieczka do Wrocławia

Images: praga1.jpg14 grudnia 2015r. klasy 2c i 2 e pod opieką swoich wychowawców- Aliny Graj i Wioletty Maciejewicz- Guź, uczestniczyły w wycieczce d o Wrocławia. Celem było zwiedzenie miasta i zakupy na Bożonarodzeniowym Jarmarku. Po mieście oprowadzał nas przewodnik, który pokazał młodzieży Wrocław z nieznanej strony. Zwiedziliśmy Ostrów Tumski, główny gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, Kościół św. Elżbiety, zabytkowe kamieniczni Starego Rynku. Wycieczka zakończyła się udanymi zakupami na Bożonarodzeniowym Jarmarku. Piękne ozdoby choinkowe, prezenty kusiły wszystkich uczestników. Jeżeli ktoś zgłodniał, mógł zjeść ciepły żurek, barszcz, bigos. Wycieczka odbywała się w godzinach popołudniowych, więc podziwialiśmy piękną iluminację wrocławskiego Starego Rynku.

Alina Graj

Jasełka

„Niech będzie pochwalony
Przyszliśmy do was
Dziś kolędować.
Za chwilę Herodów zobaczymy
Idą kolędnicy! Idą Herody!”

Images: praga1.jpgW tak piękny i tradycyjny sposób rozpoczęły się szkolne Jasełka. 22 grudnia 2015r. już w klimacie zbliżających się świąt młodzież obejrzała widowisko o Bożym Narodzeniu pt. „ Hej kolęda, kolęda”. Treścią spektaklu była historia narodzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. W spektaklu wzięli udział uczniowie klasy 2 c i 3 c:

Gospodarz - Jan Kamiński., Anioł I - Aleksandra Piotrowska, Anioł II - Weronika Piotrowska, Diabeł - Aleksandra Banasiewicz , Herod - Ewelina Sobolewska, Śmierć - Marta Kulińska, Kominiarz - Szymon Kołtowski, Gwiazdka - Damian Makowski, Koza - Agnieszka Małecka.

Scenariusz opracowała nauczycielka języka polskiego Alina Graj, która przygotowała także aktorów i czuwała nad ich grą. Dekoracje przygotowali uczniowie klasy 2c pod kierunkiem uczennicy tej klasy Marii Sucharskiej.W trakcie przedstawienia widzowie mieli możność wysłuchania pięknych kolęd i pastorałek wykonanych przez szkolny zespół wokalny pod kierunkiem nauczycielki muzyki Elżbiety Leś.

Mikołajki 2015

Donośne ,,Ho ho!” …

Images: dali.jpgImages: zdj78.jpgDnia 07.12.2015 roku odbyły się mikołajki szkolne.  Świta - Cyprian Galej - Mikołaj, Aleksandra Banasiewicz - Diabełek, Marta Wawer - Aniołek, Magdalena Iżuk - koordynator akcji, wesoło grasowała po szkole, odwiedzając zaskoczonych niespodzianką uczniów oraz pracowników szkoły. W tym dniu wysłannicy z Laponii rozdając małe słodkie ,,co nieco”, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz akcji "Szlachetna Paczka".

Rada Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękuje społeczności uczniowskiej i pracownikom szkoły za dar serca.

Tekst: Aleksandra Banasiewicz kl.IIIc

Zdjęcia: Aleksandra Dziekańska kl.IIIe

Andrzejki 2015

"Magia i czary 2015"

Images: olimpijczyk.JPGW piątek 27 listopada w naszym gimnazjum rządziła magia i czary. Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Tego dnia zgodnie z tradycją, Samorząd Uczniowski na czele z Aleksandrą Banasiewicz - zastępcą przewodniczącej szkoły i opiekunem - panią Jadwigą Dąbrowską-Juśkiewicz przygotował salon wróżb. Były to m.in. ,,Moja druga połówka” czyli serduszka z imionami, ,,Kubeczki”, ,,Wróżba z monetą”, ,,Andrzejkowe zapałki”, ,, Andrzejkowe koperty” i wiele innych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przepowiednie z ręki, ,, Kolorowe karteczki”, a przede wszystkim lanie wosku. Uczniowie byli zachwyceni powstałymi figurkami, które symbolizowały to, co może spotkać ich w przyszłości. Bez wątpienia wszystkie zabawy przypadły im do gustu. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły fantastyczne stroje i wyjątkowa atmosfera.

Gabriela Szymaniak i Patrycja Kościuk, które poprowadziły kawiarenkę, zadbały o poczęstunek, a za utrwalenie zabawy na zdjęciach odpowiedzialna była Angelika Kawałko.

W godzinach popołudniowych: od 16.00 do 19.00 odbyła się dyskoteka szkolna, którą poprowadzili nasi absolwenci Adrian Bubula i Marek Cyganek. Pamiątkowe fotki wykonał absolwent Mateusz Październik. Kawiarenkę poprowadziły Marta Kulińska i Aleksandra Piotrowska. Wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniach tego ,,święta” serdecznie dziękujemy.

Weronika Piotrowska


przerwa świąteczna

Podczas przerwy świątecznej szkoła pracuje zgodnie z harmonogramem:

23 grudnia 2015 od godz. 8.00 do 15.00,

24 grudnia 2015 r. szkoła będzie zamknięta,

28, 29, 30 i 31 grudnia 2015 r.
od godz. 8.00 do 15.00.


Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się
w poniedziałek 4 stycznia 2016 r.

Nietypowa lekcja religii

Nietypowa lekcja religii

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI GIMNAZJALISTÓW

Images: praga1.jpg

W czwartek 26 listopada uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Oławie uczestniczyli w ciekawym projekcie związanym z życiem św. Jana Pawła II. Chłopcy z klasy II b zaprezentowali scenkę z jego życia. Hubert Grdeń wcielił się w rolę prezentera telewizji Trwam i relacjonował więzienne spotkanie Ojca Świętego (Jakub Kubas) z zamachowcem Ali Agcą (Jakub Nowicki). Między aktami przedstawiono prezentację Aleksandry Banasiewicz z III c pt. „Święty Jan Paweł II patronem rodzin” i absolwenta Jana Pryjdy pt. „Świętość Jana Pawła II”. Po spotkaniu Jagoda Hanuszewicz z II a stwierdziła, że skoro polski papież był gotów wybaczyć swojemu prześladowcy, tzn. że miał dobre serce. Remigiuszowi Modliborskiemu z II a zapadła w pamięć historia uzdrowienia Floribeth Mora Diaz z Kostaryki. Kobieta była częściowo sparaliżowana i choć wszyscy bliscy pogodzili się już z jej nieuchronną śmiercią, ona codziennie modliła się przed ołtarzykiem, na którym widniał wizerunek Papieża. W dniu jego beatyfikacji została cudownie uzdrowiona. Wiktorię Mościcką i Martynę Michałowicz zaciekawiła z kolei historia uzdrowienia małej Wiktorii Szechyńskiej oraz liczne pielgrzymki.

Sala lekcyjna była na tę okazję specjalnie przygotowana. Uczniowie klas pierwszych wykonali albumy i plakaty przedstawiające członków swoich rodzin oraz ich świętych patronów. Najciekawsze prace wykonały uczennice klasy I c - Alicja Rączka, Nikola Grześkowiak i I b - Natalia Hołówka.

Na zakończenie Hubert Grdeń odczytał fragment modlitwy Jana Pawła II za rodziny. Jagoda Hanuszewicz stwierdziła: „Bardzo podobała mi się taka nietypowa lekcja. Miło mi, że ja i moi koledzy mogliśmy uczyć się od naszych rówieśników”.

tekst i fota: Elżbieta Zarówna

Fides et Patria

Images: praga1.jpgXII Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej

Fides et Patria

Poezja patriotyczna i religijna ma się dobrze. Udowodnili to krasomówcy, którzy już po raz dwunasty zjechali do Brzegu na konkurs Fides et Patria. W klubie garnizonowym brzeskich saperów na scenie prezentowało się ponad 50 osób. Od dzieci ze szkół podstawowych aż po żołnierzy.

Konkurs organizowany jest pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego i stanowi formę upamiętnienia księdza podpułkownika Zbigniewa Stefaniaka, który był pierwszym kapelanem brzeskiej jednostki. - Śmierć księdza nas bardzo przybiła, dlatego postanowiliśmy co roku pamięć o nim przybliżać - tłumaczył major Błażej Lenard, który pełni obowiązki dowódcy sekcji wychowawczej w brzeskiej jednostce.

W konkursie wzięli udział także młodzi oławianie. Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków reprezentowali – Karolina Furgała oraz Hubert Grdeń. Hubert wrócił do Oławy z wyróżnieniem specjalnym, a Karolina z wyróżnieniem. Uczniami opiekowała się pani Elżbieta Zarówna. Młodym oławianom oraz ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Na zdjęciu Hubert Grdeń i Karolina Furgała

XI Dolnośląski Konkurs Literacki

Images: praga1.jpgXI Dolnośląski Konkurs Literacki

"My Polacy, My Dolnoślązacy"

Dużym sukcesem zakończył się udział uczennicy naszej Szkoły – Weroniki Wrońskiej – w XI Dolnośląskim Konkursie Literackim "My Polacy, My Dolnoślązacy". O laur "Złotego pióra", czyli główną nagrodę w literackich zmaganiach, konkurowało w tym roku 200 uczniów z dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych oraz trzecich klas gimnazjum. Uczniowie wybierali jeden spośród trzech tematów. Weronika przygotowała pracę na temat: „Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. (…) Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bije on tobie”… (John Donne). O znaczeniu solidarności dawniej i dziś”. Dzięki napisanej pracy znalazła się w gronie 37 nagrodzonych uczniów, gdyż jej praca została w konkursie wyróżniona.

Swoim mecenatem konkurs "My Polacy, My Dolnoślązacy – o Laur Złotego Pióra" objęli m.in.: Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, Tomasz Smolarz, wojewoda dolnośląski, Beata Pawłowicz, Dolnośląska Kurator Oświaty, Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji Miasta Wrocławia, Krzysztof Maj, dyrektor generalny Biura Festiwalowego IMPART 2016 Europejskiej Stolicy Kultury, prof. Jan Miodek, ks. Alfred Leja.

Zespół Humanistów

Fot. Wiktoria Jończyk

Kolorowe jarmarki

Adwent – czas radosnego oczekiwania

Images: dali.jpgKolorowe jarmarki

Adwent to czas przygotowania na Boże Narodzenie. Ponieważ to oczekiwanie musi rodzić radość, adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnym i radosnym. Tę radość wyrażają na pewno Jarmarki Bożonarodzeniowe. Odwiedzamy je przede wszystkim po to, żeby poczuć świąteczny klimat i spotkać ludzi zwyczajnie cieszących się ze Świąt.

 

Niemcy - specjaliści od jarmarków

Specjalistami, jeśli chodzi o organizację Jarmarków Bożonarodzeniowych, są Niemcy. Organizują je już od XIV wieku. Początkowo były to tylko jednodniowe targi, w trakcie których można się było zaopatrzyć we wszystkie produkty potrzebne na święta. Z biegiem lat jarmarki stawały się coraz dłuższe i atrakcyjniejsze. Na ponad 60 tradycyjnych jarmarków zaprasza obecnie stolica Niemiec – Berlin. Jeden z nich, ten na Alexanderplatz, 11 grudnia br. odwiedziła nasza młodzież (uczniowie ze wszystkich klas I oraz przedstawiciele klasy IIb, c, e, f i III a oraz e). Wizyta na jarmarku stała się okazją do zwiedzenia miasta. Wśród odwiedzanych miejsc znalazł się Mur Berliński we wschodniej części miasta, Brama Brandenburska, Kolumna Zwycięstwa, Reichstag, Potsdamer Platz, aleja Unter den Linden, Czerwony Ratusz (Rotes Rathaus) i rewelacyjne Muzeum Techniki. W planie zwiedzania nie zabrakło oczywiście również katedry św. Jadwigi, w której pochowany jest błogosławiony oławianin, Bernard Lichtenberg.

Images: praga1.jpg

Wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy

Od kilku lat także Wrocław cieszy się wspaniałym Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Pierwsze wzmianki o Bożonarodzeniowym Jarmarku w tym mieście pochodzą już z XVI wieku. Choć Wrocław miał wiele lat przerwy w organizacji jarmarków, to wspaniale sobie radzi w przywracaniu tej bożonarodzeniowej tradycji, o czym również przekonali się nasi gimnazjaliści, którzy  do Wrocławia podróżowali dwa razy. 10 grudnia stolicę Dolnego Śląska odwiedziła klasa III b, a 14 grudnia klasy II e i II c. Władze Wrocławia co roku coraz staranniej przygotowują świąteczne punkty usługowe. Niektóre z nich przypominają lodowe pałace, inne najpiękniejsze krakowskie szopki.

Szczególnie interesująco wypada część jarmarku poświęcona bożonarodzeniowej kuchni regionu Dolnego Śląska. Na wrocławskim jarmarku wzorem lat ubiegłych pojawili się także kupcy z Czech, Niemiec, Austrii, Holandii, Łotwy i Litwy. Przywieźli lokalne produkty i smakołyki, jakich na co dzień nie można kupić w Polsce. Niemal codziennie na scenie ustawionej na Rynku Głównym występują kolędnicy oraz artyści z całej Polski. Dla uczniów klasy IIIb wizyta na jarmarku wiązała się dodatkowo z obecnością w kinie na filmie pt. „Igrzyska śmierci”. Wszyscy wrócili z jarmarku zadowoleni nastrojeni na świąteczną nutę.

My i tradycje oławskie

Nie trzeba jednak wyjeżdżać z Oławy, aby uczestniczyć w jarmarku. Wystarczy dobrze czytać ogłoszenia, aby dowiedzieć się, kiedy i w której szkole lub przedszkolu można będzie obejrzeć jasełka, uczestniczyć w koncercie kolęd lub kupić świąteczne ciasta i wykonane przez uczniów ozdoby. Choć to wszystko w naszej szkole dopiero nastąpi, już dołożyliśmy swoją cegiełkę do budowania świątecznej atmosfery w naszym mieście. Tradycją jest, iż co roku inna szkoła przystraja choinkę w Urzędzie Miasta. W tym roku to do nas należało przygotowanie ozdób i ubranie jednej z najważniejszych w mieście choinek. Za efekt końcowy odpowiadała pani Anna Kirkiewicz. Jak wypadło? Kto ciekaw, niech wybierze się na spacer do UM i oceni sam...

Adwent jest czasem radosnym pod warunkiem, że wśród codziennych zajęć stać nas na wyciszenie się choćby na chwilę. Radość wzrasta w nas razem z oczekiwaniem, aby dosięgnąć swojego najwyższego punktu w noc Bożego Narodzenia, kiedy w czasie pasterki znowu zaśpiewamy, głosząc całemu światu, że Bóg się rodzi...

Zespół humanistów, Fot.: p.Joanna Porcenaluk, Oliwia Niepsujewicz Ib

Zbiórka na rzecz chorego Krzysia

Images: dali.jpg19 listopada, w dniu konsultacji dla rodziców w naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz chorego Krzysia D., ucznia Szkoły  Podstawowej nr 1 w Oławie. Zbiórkę przeprowadzili przedstawiciele szkolnego samorządu pod opieką p. Jadwigi Dąbrowskiej –Juśkiewicz, a współinicjatorami akcji byli uczniowie klasy 1e, którzy nie tak dawno opuścili mury SzP nr 1, do której uczęszcza chory Krzyś.

26 Listopada 2015 roku klasa 1 e wraz z wychowawczynią Małgorzatą Pietrzycką  udała się do Szkoły Podstawowej nr 1 w Oławie w celu przekazania pieniędzy.  Zebrana kwota- 770 zł wspomoże leczenie Krzysia.

1e została bardzo ciepło przyjęta przez panią dyrektor, swoich byłych wychowawców i nauczycieli. Uczniowie cieszyli się, że mogą pokazać, iż nie zapomnieli o dawnej szkole,  młodszych kolegach, o wartościach jakie wynieśli ze szkoły podstawowej. Warto pomagać, bo razem możemy więcej!

Bardzo dziękujemy hojnym darczyńcom, pracownikom, rodzicom  i uczniom naszej szkoły.

M. Pietrzycka

w harmonii z przyrodą

„W harmonii z przyrodą”- V edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Images: dali.jpgKatarzyna Jędo, uczennica klasy 1e, 9.12.2015  została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastycznym „W harmonii z przyrodą” – V edycja – 2015 rok, w kategorii -gimnazjum. Praca była przygotowana pod kierunkiem wychowawczyni/  nauczycielki biologii Małgorzaty Pietrzyckiej.

Celem konkursu była

  • popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody, zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
  • rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
  • kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.
  • kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
  • rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/historia-parku/wydarzenia-i-informacje/1321-protokol-z-oceny-prac-nadeslanych-na-konkurs-plastyczny-w-harmonii-z-przyroda-v-edycja

Pieczemy chleb

Images: praga1.jpg19 października 2015 r.  uczennice klasy 1e: Martyna Klimaszewska, Ola Szmid, Amelia Kaczyńska i Ola Turowska, zamieniły gabinet pani psycholog (która użyczyła miejsca) w piekarnię.
Uczennice rano, z przyniesionych przez siebie produktów, według przepisu na „zdrowy chleb z ziarnami” odmierzyły i umieściły co trzeba w maszynie do pieczenia chleba, nastawiły odpowiedni program i ….udały się na lekcje.

CHLEBEK Z ZIARNAMI - przepis

Składniki: 300 ml wody, 1 i ½ łyżki oleju, 2 łyżeczki soku z cytryny, 375 g  mąki pszennej, 125 g mąki żytniej, 1 i ½ łyżki mleka w proszku, 1 i ½ łyżeczki soli, 1 łyżka brązowego cukru, 1 łyżeczka suszonych drożdży, Około ¾ szklanki ziaren (słonecznik, sezam, siemię lniane, dynia, mak, kminek) Program podstawowy 1000 g, Skórka średnia

Po 3 godzinach na korytarzu roznosił się cudowny zapach świeżego pieczywa, wzbudzając zdziwienie, pytania, ciekawość i apetyt uczniów i nauczycieli, którzy przechodzili pod drzwiami „tymczasowej piekarni”.

Tylko nieliczni mogli spróbować ciepłego i świeżego  wypieku- z masłem i domowym dżemem. Degustowała pani dyrektor B. Turczynowska, pani pedagog H. Skibińska, wychowawczyni M. Pietrzycka, uczniowie klasy 1E oraz oczywiście pani psycholog H. Jaworska, która doglądała całego procesu w swoim gabinecie. Chleb smakował wybornie.

Przede wszystkim chleb był zdrowy - nie zawierał konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy, był z domieszką mąki żytniej i mnóstwem ziaren, które wzbogacały jego wartości odżywcze w wiele witamin.

Wszystko odbyło się w ramach obchodów Tygodnia Dobrego Chleba, a uczennice realizowały tym sposobem swój projekt edukacyjny.

Dbam, rozumiem, akceptuję

Images: praga1.jpg


4 grudnia 2015 r. Ewa Zabłocka  z  klasy 1d zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Multimedialnym w zakresie zdrowia psychicznego pt.: „Dbam, rozumiem, akceptuję.” w kategorii gimnazjów. Opiekunem i szkolnym koordynatorem konkursu była Małgorzata Pietrzycka- nauczyciel biologii.

Konkurs  przeprowadzony był w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Oławskiego na lata 2011-2015”. Został  zorganizowany przez Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oławskiego starostwa oraz Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

I miejsce zajęły Nikola Mateja i Katarzyna Konopacka z Gimnazjum nr 3, z klasy III za film.
III-go miejsca - nie przyznano.

10 grudnia w Ośrodku Kultury w Oławie, odbyła się konferencja „Wokół zdrowia psychicznego” podczas której  oficjalnie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Szlachetna paczka

„Szlachetna Paczka 2015”

Images: 4.jpgKoordynatorzy szkolnej akcji serdecznie dziękują uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły za zaangażowanie i poparcie szlachetnej inicjatywy. Dzięki Waszej hojności udało się zrealizować najpilniejsze potrzeby wybranej przez nas rodziny.

Wartość przekazanych darów oszacowano na kwotę ponad 3 tysiące złotych.

,,Dobre uczynki zawsze wracają”

Images: praga1.jpg

Spotkania z absolwentem

Spotkania z absolwentem

Images: dali.jpgDlaczego warto się uczyć?

Na to pytanie próbowała (z powodzeniem) odpowiedzieć Iga Niemirowska, absolwentka naszego gimnazjum, która dla swoich młodszych kolegów z kl. Ib i IIIf poprowadziła w listopadzie dwie lekcje zawodoznawcze. Lekcje te okazały się ciekawe, gdyż oprócz tego, iż Iga przybliżyła uczniom dwa kierunki uniwersyteckie, które właśnie kończy – prawo i romanistykę, to opowiedziała również o programie dla studentów – Erazmusie. W ramach tego programu nasza absolwentka przez pół roku studiowała prawo w Amiens we Francji. Dzięki temu szlifowała język, zwiedziła Francję oraz Włochy i nawiązała trwałe, międzynarodowe przyjaźnie. Barwne zdjęcia i filmiki przekonały nastolatków, że nauka to nie tylko nudne ślęczenie nad książkami ale również okno na świat.

Uczniowie kl. Ib i IIIf
Przetłumacz stronę

Niezbędnik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.05 1,125,529 Unikalnych wizyt