24-11-2015 23:04
Gimnazjum nr 1

· Dane kontaktowe
· Oferta szkoły
· Obwód szkoły
· Kadra Pedagogiczna
· Wychowawcy
· Prezydium Rady Rodziców
· Skład Rady Rodziców
· Konto Rady Rodziców
· Pedagog szkolny
· Psycholog szkolny
· Oligofrenopedagog
· Biblioteka
· Archiwum
· Galeria zdjęć
Prawo szkolne
· Statut Gimnazjum nr 1
· WSO
· System Oceniania Zachowania
· Kryteria ocen zachowania
· Regulamin wycieczek
· Procedury egzaminacyjne
· Program wychowawczy
· Regulamin SU
· Regulamin Rady Rodziców
Samorząd Uczniowski

· Regulamin SU
· Ordynacja wyborcza SU
· Skład SU

Niezbędnik rodzica
· Pedagog poleca
· Zasady rekrutacji do gimnazjum
· Wybór przyszłego zawodu
· Konsultacje dla rodziców
· Plan lekcji
· Zajęcia pozalekcyjne
· Dni wolne od zajęć
· Konsultacje dla uczniów
· Wzór zgłoszenia - podanie
· Ubezpieczenie
· Rodzicielskie SOS
· Opłaty
· Podręczniki 2015-2016        klasa 2
· Podręczniki 2015-2016        klasa 3
Strefa ucznia
· Zajęcia pozalekcyjne
· Plan lekcji
· Konsultacje dla uczniów
· Humanistyczne co nieco...
· Koło geograficzne
· Zajęcia techniczne
Losowa Fotka
Powitanie
Dolnośląski Kurator Oświaty co roku organizuje konkurs "Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo", skierowany do szkół z terenu naszego województwa. W tym roku szkolnym do konkursu przystąpiły 93 szkoły i placówki oświatowe (w tym 24 gimnazja). Wśród 13 gimnazjów nagrodzonych certyfikatem "Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo" znalazło się Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie. Ten sam certyfikat przyznano Gimnazjum nr 1 w czerwcu 2011 r. Ponieważ jego ważność trwa trzy lata, w tym roku szkolnym szkoła podjęła powtórne starania o jego uzyskanie. Certyfikat zaświadcza, że system działań podejmowanych w Gimnazjum nr 1 na rzecz bezpieczeństwa spełnia standardy jakości i efektywności. Uroczyste wręczenie certyfikatu nastąpi 23 czerwca 2015r. we Wrocławiu z rąk przedstawiciela Kuratorium Oświaty.Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 95 tysięcy nauczycieli i 7 milionów uczniów.

Gimnazjum nr 1 w Oławie bierze udział w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA organizowanym przez GWO. Wiecej informacji na stronie
http://ls.gwo.pl/
Wybory SU 2015

27 października 2015r. w naszym gimnazjum zostały przeprowadzone powszechne, równe, bezpośrednie i tajne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Dzień wyborów poprzedzony był tygodniową kampanią wyborczą, podczas której kandydaci rozwieszali swoje plakaty wyborcze, agitowali uczniów do oddania na siebie głosów, zgodnie z zasadami ,,fair play".

W dniu głosowania od godziny 8.35 do biblioteki szkolnej (która zamieniła się w lokal wyborczy) przychodzili pracownicy pedagogiczni oraz administracji i obsługi, jak również uczniowie poszczególnych klas, aby oddać głos na swoich kandydatów. Każdy otrzymał kartę do głosowania. By oddać ważny głos, należało postawić "krzyżyk" przy maksymalnie trzech wybranych kandydatach. Wybory zakończyły się o godzinie 10.55.

Images: kuratorium.jpg

Zgodnie z regulaminem i Ordynacją Wyborczą Samorządu Uczniowskiego skład Rady tworzą niżej wymienieni uczniowie:

1.Banasiewicz Aleksandra

2.Iżuk Magdalena

3.Hanuszewicz Jagoda

4.Cybulak Filip

5.Rybka Agnieszka

6.Jadach Łukasz

7.Porębska Natalia

8.Kołodziej Michał

9.Smolnicka Paulina

10.Grześkowiak Nicola

Przewodniczącą szkoły została Magdalena Iżuk

Zastępcy przewodniczącej: Aleksandra Banasiewicz i Jagoda Hanuszewicz

Gratulujemy, zapraszamy do współpracy oraz do wywiązania sie z przedwyborczych zobowiązań.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała Komisja Wyborcza w składzie: Jadwiga Dąbrowska-Juśkiewicz (przewodnicząca),Katarzyna Bieda, Karolina Chudzik, Cyprian Galej, Angelika Kawałko, Izabela Krawczyk, Weronika Piotrowska, Julia Szczupał. Funkcję Męża Zaufania pełniła pani Anna Stefańska, a elekcję wspomagała pani Halina Skibińska.

Tekst Weronika Piotrowska

Foto. Angelika Kawałko

Debata o potrzebach i problemach młodzieży

Images: kuratorium.jpgW dniu 3.11.15r. przedstawiciele naszego gimnazjum, pod czujnym okiem opiekunki Samorządu Uczniowskiego, p. Jadwigi Dąbrowskiej – Juśkiewicz, udali się do Liceum Ogólnokształcącego, w Oławie. Tematem spotkania była debata o potrzebach i problemach młodzieży. W dyskusji wzięły udział szkoły gimnazjalne, jak i ponadgimnazjalne.

Cała uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00. Na początku obejrzeliśmy film o sile współpracy oraz prezentację, promującą targi różnorodnych firm, zakładanie spółek lub firm, przygotowaną przez organizatorów. Cała część czynna została podzielona na dwie tury. Podczas pierwszej przeszliśmy do dyskusji w zespołach. Animatorzy obrali trzy główne tematy do poruszenia: wymiany międzynarodowe, wymiany szkolne oraz wolontariat. Każda runda trwała pół godziny (30 min). Po tym czasie następowało tasowanie grup, tak aby jedna osoba mogła wziąć udział w dwóch rozmowach. Padało wiele pomysłów jak i rozwiązań wszelakich problemów. Nasza szkolna młodzież wykazała się niezwykłą inicjatywą. Około godziny 11:00 rozpoczęła się merytoryczna rozmowa z prowadzącym panem Pawłem Brusiło. Potem znów podzieliliśmy się na grupy i dołączyliśmy do debaty „Open Space”. Jedne z ważniejszych problemów w naszym mieście / województwie to: komunikacja oraz brak miejsca do uprawiania sportów, takich jak skateboard'ing.

Podsumowanie spotkania miało postać głosowania. Wybór danej osoby zależał od jej działalności, doświadczenia, pomysłowości oraz odpowiedzi na zaskakujące pytania. Wygrana/y miał zostać reprezentantem powiatu oławskiego w Wojewódzkim Sejmiku Młodzieżowym. Po przedstawieniu kandydatów, przyszedł czas na ostateczny wybór. W wyniku wyborów naszym przedstawicielem został Brajan Woźniak z LO, w Oławie. Wspaniale zaprezentowała się Jagoda Hanuszewicz z naszego gimnazjum. Całość zakończyła się o godz. 13:00.

Tekst Agnieszka Rybka 2B

Foto Angelika Kawałko i Marta Kulińska 2C

"Open Space"

Images: olimpijczyk.JPGDnia 23 października 2015 roku przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich pod opieką pani Jadwigi Dąbrowskiej – Juśkiewicz udali się do Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, aby wziąć udział w konferencji „Open Space”, poświęconej potrzebom młodzieży w naszym mieście. Uczestniczyli w niej również reprezentanci innych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Oławy. Po wysłuchaniu wprowadzenia p. Kingi Ekert - Instytut Edukacji Społecznej i p. Kazimierza Szepiela - przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego, wyjaśniającego czym jest partycypacja młodych ludzi w życiu kulturalnym, uczniowie wypowiedzieli się zgłaszając różne tematy do dyskusji. Konferencja była podzielona na 4 bloki, cztery rozmowy po 30 minut. Sport w Oławie, czy w Oławie jest wystarczająca liczba eventów dla młodzieży, oławskie schronisko, brak dyskotek czy klubów, skatepark w Oławie, oławski Rynek (jego wygląd i brak miejsca do spotkań młodzieży), młodzieżowe grupy językowe, kursy informatyczne dla młodzieży, więcej przedstawień i musicali, w których młodzież mogłaby występować, wolontariat w Domu Dziecka, spotkania z obcokrajowcami w celu nauki języków, czy wymian międzynarodowych – to tematy nad którymi zastanawiali się młodzi ludzie. Uczniowie pracowali w grupach, przedstawiali swoje opinie i rozważali działania oraz idee, za które sami chcieliby wziąć odpowiedzialność. Potem nastąpiło podsumowanie, zakończone konkretnymi wnioskami i pomysłami. Uczestnicy, w tym również nasi gimnazjaliści podzielili się swoimi wrażeniami po konferencji. Za kulisami wypowiadali się pozytywnie o powstaniu Oławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

W konferencji wzięli również udział: burmistrz Tomasz Frischmann, zastępcy Małgorzata Pasierbowicz oraz Andrzej Mikoda, dyrektor Centrum Sztuki Anna Ślipko, radny Rady Miejskiej Mateusz Markowski. Zadawali pytania i przedstawiali kwestie, które chcieliby przedyskutować z młodzieżą.

Tekst Weronika Piotrowska

Fotki Angelika Kawałko

Poznajemy zawody przodków

„POZNAJEMY ZAWODY MOICH PRZODKÓW I CZŁONKÓW RODZINY „

Images: dali.jpgImages: dali.jpgW ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 22 października b.r. odbył się konkurs organizowany przez. Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną, prezentację multimedialną lub ustną n/t: "Poznaję zawody moich przodków i członków rodziny". W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przedstawiali ciekawe i jedyne w swoim rodzaju prace, dlatego jury długo zastanawiało się nad podjęciem ostatecznej decyzji. Zaszczytne I miejsce zajęła: Natalia Hołówka, 2 miejsce Marta Maziarz, a 3 miejsce Hubert Słabicki - z klasy 1B naszego gimnazjum. Otrzymaliśmy też cztery wyróżnienia: Marcelina Czart, Aleksandra Mruk, Oliwia Niepsujewicz oraz Filip Żydowski - również z klasy 1B.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!

Natalia Hołówka

Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Grób znanego żołnierza

 

Images: praga1.jpgWychowanie patriotyczne odbywa się nie tylko podczas lekcji historii lub literatury. Ważne miejsce zajmują w nim także projekty lub akcje. W jedną z takich patriotycznych akcji zaangażowali się pracownicy oraz uczniowie naszego Gimnazjum.

We wrześniu br. pani Dorota Miszczak, zastępca dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo -   Wychowawczych, poprosiła dyrekcję szkoły o objęcie opieką grobu pana Henryka Krantza, żołnierza AK, gdyż osoby opiekujące się nim do tej pory ze względu na wiek nie są w stanie czynić tego dłużej. Pani Barbara Turczynowska, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, propozycję oczywiście przyjęła. Opiekunami grobu kombatanta zostały – pani Ewa Piękoś (nauczycielka religii) oraz uczennice kl. I c – Zosia Buchowska i Ala Rączka.

- Na grób chodzimy co dwa tygodnie – mówi pani E. Piękoś. - Zapalamy znicze, modlimy się za duszę śp. pana Krantza i rozmawiamy o nim. Nawiązałyśmy również kontakt z państwem Watral, którzy znali zmarłego. Dzięki nim poznajemy szczegóły z jego życia, a było to życie ciekawe, gdyż pan Henryk to były powstaniec warszawski. Ponieważ grobowiec państwa Watralów sąsiaduje z jego grobem, widujemy się często. Sąsiedzi myją także pomnik żołnierza. Nam pozostała odnowa widniejących na nim literek.

Images: praga1.jpgO bohaterskim powstańcu pamięta również środowisko oławskich kombatantów – dodaje pani E.Piękoś. W Dniu Kombatanta na grobie pojawił się świeży bukiet kwiatów i znicze. To piękne, że choć człowiek odchodzi, to nie cały umiera...

Szukając informacji o panu Henryku Krantzu, opiekunki jego grobu dotarły na stronę Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Okazało się, że istnieje tam biogram bohatera, lecz niekompletny. Pracownicy muzeum nie posiadają informacji o dacie jego śmierci i miejscu pochówku. Dzięki akcji naszej szkoły te dane zostaną uzupełnione.


Zespół wychowawców klas I

Fot. Zofia Buchowska


 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Tradycja przez duże T

Images: praga1.jpgDzień Edukacji Narodowej to ten dzień, gdy i uczniowie, i nauczyciele przychodzą do szkoły z przyjemnością. Nauka wygląda wtedy zupełnie inaczej niż zwykle, gdyż odbywa się poza salami lekcyjnymi. 14 października chemicy nie wykonują doświadczeń, poloniści nie gnębią gramatyką, a wuefiści nie każą zakładać sportowych strojów. Wszyscy spotykamy się wówczas w sali gimnastycznej, gdzie uczestniczymy w Tradycji przez duże T. Zwykła sala staje się wówczas niezwykła dzięki okazjonalnym dekoracjom (tym roku za przygotowanie tła do spotkania odpowiadała pani Ewa Piękoś).

Tak samo było w tym roku. Miejsca dla publiczności zapełniły się pierwszoklasistami oraz delegacjami klas starszych, nauczycielami i rodzicami. Na scenie wystąpił najpierw poczet sztandarowy, czyli Weronika Wrońska, Ula Kotwicka i Cyprian Galej. Zaprezentowali oni szkolny sztandar i jego symbolikę. Do prezentacji przygotowała ich opiekunka pocztu – p. Marta Gotfried. Prowadzący oficjalną część uroczystości,  Ola Bruciak i Kacper Pasierbowicz, przypomnieli starszym a uświadomili młodszym historię hymnu szkoły pt. „Olimpiada życia”, którego autorką jest nasza uczennica (w tej chwili studentka polonistyki) Marta Raer.

Inną szkolną tradycją jest oficjalne ślubowanie pierwszoklasistów, które włącza ich w poczet uczniów naszego gimnazjum. Rota ślubowania, jak na Gimnazjum noszące imię Polskich Olimpijczyków przystało, stanowi „Dekalog ucznia – olimpijczyka”. Ślubowanie poprowadzili trzecioklasiści – Magda Iżuk oraz Kacper Godlewski. Na pamiątkę tego dnia wybrani trzecioklasiści przekazali przedstawicielom pierwszaków  specjalny numer „Olimpii” (naszej szkolnej gazetki), w którym zamieszczono tekst „Dekalogu”.

Po ślubowaniu nastąpiły gratulacje i podziękowania. Gratulacje najmłodszym z nas złożyła pani Barbara Turczynowska – dyrektor szkoły, zaś podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły powędrowały na jej ręce od przedstawicielki rodziców – pani Beaty Klauzy oraz delegacji uczniów klas pierwszych. Do życzeń dołączony został muzyczny upominek, poświęcony także tym uczniom i nauczycielom, którzy odeszli już z naszej szkoły do Domu Ojca. Za muzyczne uświetnienie spotkania odpowiadała pani Elżbieta Leś wraz z Zespołem wokalnym, a za przygotowanie uroczystej części spotkania – pani Bożena Chmiel.

Po część oficjalnej nastąpiła artystyczna część spotkania. Tym razem przygotowało ją Koło teatralne wraz z opiekunką – panią Jolantą Szewczyk. Program nosił tytuł „Pokaz mody nauczycielskiej” i stanowił propozycję strojów dla przedstawicieli wszystkich przedmiotów. Prezentujące się na wybiegu modelki oraz modele zebrali zasłużone brawa. Stroje były nie tylko pomysłowe, ale i dopracowane w każdym szczególe. Podobnie fryzury i makijaż, co zawdzięczano pani Beacie Jończyk (wspomaganej fachową pomocą Wiktorii z II b – jej córki), profesjonalnej fryzjerce i kosmetyczce, która cały ranek poświęciła urodzie gimnazjalnych gwiazd modelingu.

Spotkanie zakończyło się rozdaniem życzeń i słodkiego co nieco pracownikom szkoły. Za tę część spotkania (oraz specjalne wydanie „Olimpii”) odpowiadała pani Jadwiga Dąbrowska – Juśkiewicz wraz z Samorządem Uczniowskim.

Zespół wychowawców klas pierwszych

Fot. P. Anna Stefańska i Filip Żydowski Ib

Trzymaj formę 2015

Prezentacja projektu pt. „Co z tego można zrobić?”

Prezentacja projektu pt. „Co z tego można zrobić” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Trzymaj Formę (edycja IX, w której szkoła brała udział) odbyła się 9 października 2015r.

Projekt realizowano pod opieką Bożeny Kołacz- szkolnego koordynatora, Marii Brudek-Filarowskiej- opiekuna SK PCK, Anity Żydło, a także przy pomocy Iwony Kochutek i Haliny Skibińskiej.

Młodzież wykonywała rożne potrawy z mleka, mąki, ziemniaków, jabłek, śliwek, jajek, marchwi, kapusty i dyni. Duży wkład w przygotowaniu smacznych potraw mięli rodzice naszych uczniów.

Prezentację surowców i przygotowanych specjałów uzupełniały plakaty i plansze obrazujące produkcję i walory odżywcze potraw. Całość uzupełniała wspaniała jesienna scenografia.

W prezentacji i degustacji potraw udział wzięli p. Alina Ziółkowska z Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrekcja szkoły, nauczyciele i wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz Oławska Telewizja Kablowa, która zrealizowała film z tego wydarzenia.
Za sprawą telewizji prezentację mogli obejrzeć mieszkańcy Oławy.

Wszystkim gościom realizacja projektu bardzo się podobała a potrawy bardzo smakowały.

Images: praga1.jpg

Otrzęsiny klas 1

„Baśniowe otrzęsiny 2015”

Images: wiosna2014.jpg02 października w naszym gimnazjum odbyły się otrzęsiny klas pierwszych. O godz. 16.00 najmłodsi uczniowie zebrani na trzecim piętrze szkoły zajęli swoje miejsca. W jednej chwili budynek gimnazjum stał się prawdziwym, baśniowym zamkiem.

Uczniowie wzięli sobie do serca temat tegorocznych otrzęsin. Każdy pierwszoklasista zadbał o oryginalność stroju. Księżniczki, książęta, królewny i wiele innych postaci z bajek przechadzało się korytarzami gimnazjum. Po zajęciu miejsc gości powitały prowadzące: Patrycja Kościuk oraz Gabrysia Szymaniak (3C). Przedstawiły również szanowne jury, w skład którego wchodzili: wychowawcy klas Pani Jadwiga Dąbrowska-Juśkiewicz (1A), Pani Jolanta Szewczyk(1B), Pani Joanna Porcenaluk(1C), Pani Paula Chrustowska(1D), Pani Małgorzata Pietrzycka(1E), Pani Halina Skibińska - pedagog szkolny i przewodnicząca komisji oraz Weronika Wrońska (3E). Zadanie komisji polegało na przyznawaniu punktów za każdą konkurencję.

Po krótkim wstępie starsi uczniowie rozpoczęli zabawę. Na początek każda klasa miała za zadanie przedstawić się, a co trudniejsze: wykazać pomysłowością i oryginalnością! „Pierwszacy” zaskoczyli jury poczuciem humoru i dystansem do siebie, prezentując się z jak najlepszej strony. Kolejne zadania również odsłoniły, wcześniej skrywane, oblicze młodszych uczniów. Gimnazjaliści mieli okazję do uczestniczenia w m.in. konkurencji na nietypowe jedzenie galaretki, zawodach w odwijaniu kolegi ze sznurka, konkursie na najładniejszy portret wychowawcy. W czasie przerw między zadaniami uczniowie mogli wysłuchać występów Izabeli Krawczyk (3E) - szkolnej piosenkarki. Rywalizacji towarzyszyły wybuchy śmiechów i doping klasowych bohaterów. Po wykonaniu wszystkich zadań prowadzące podliczyły zdobyte punkty i ogłosiły werdykt.

I miejsce zajęła klasa 1B i 1D - 169 pkt.

II miejsce zajęła klasa 1E - 168 pkt.

III miejsce zajęła klasa 1A - 165 pkt.

Oczywiście nikt nie czuł się przegrany, a wyniki przyjęto z przymrużeniem oka. Po skończonej oficjalnej części tegorocznych otrzęsin, pierwszoklasiści stali się prawdziwymi gimnazjalistami i z entuzjazmem przyjęto ich w mury naszej szkoły!

Następnym punktem imprezy była dyskoteka, na której każdy bawił się znakomicie! Uczniowie przy dźwiękach muzyki świętowali do wieczora.

Jesteśmy dumni z tradycji naszej szkoły, jaką są otrzęsiny. Dziękujemy Pani Jadwidze Dąbrowskiej- Juśkiewicz, która kontrolowała przebieg całej akcji, Samorządowi Uczniowskiemu za przygotowanie uroczystości oraz wszystkim gimnazjalistom pomagającym w organizacji otrzęsin. Jesteśmy wdzięczni za tak wspaniałe i radosne przywitanie naszych nowych kolegów!!!

Weronika Wrońska

Dolnośląskie Targi Zawodów

DOBRY ZAWÓD = SUKCES

Images: 4.jpg- to hasło po raz pierwszy w tym roku organizowanych Dolnośląskich Targów Zawodów, Przyszłości, Innowacji i Eksportu. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta w Oławie, przedstawiciele klas trzecich naszego gimnazjum, wraz z opiekunami – p. Haliną Skibińską i p. Jadwigą Dąbrowską-Juśkiewicz, w dniu 9 X 2015r. roku udali się do Jeleniej Góry, aby szukać inspiracji i pomysłów na swoją przyszłość zawodową. Organizatorem targów była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK. Na ten jeden dzień w Jeleniogórskim Parku Sportowym spotkali się przedsiębiorcy, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych, izb handlowych, instytucji rządowych oraz samorządowcy z prezydentem Jeleniej Góry Marcinem Zawiłą na czele. Podczas targów szczególny nacisk położony został na promocję polskiego eksportu, wytwórstwa oraz na rangę kształcenia zawodowego przyszłej kadry pracowniczej. Trzecioklasiści zdobyli informacje o najbardziej poszukiwanych i przyszłościowych zawodach, a także zapoznali się ofertą edukacyjną niektórych dolnośląskich szkół wyższych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, poznać wymagania rekrutacyjne na poszczególne stanowiska. Dodatkowe atrakcje, takie jak wykłady motywacyjne, konkursy czy spotkania z gośćmi, między innymi z panią wiceminister gospodarki, Iloną Antoniszyn-Klik, sprawiły, że targi te były skarbnicą cennej wiedzy o możliwościach zawodowych.

Uczniowie naszego gimnazjum opuścili Jelenią Górę bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę na temat rynku pracy.

Uczniowie kl. III

Wieczór w Gimnazjum nr 1
16.10.2015r. Wieczór w Gimnazjum nr 1

Images: dali.jpgTego piątkowego wieczoru, w naszej szkole zagościło Stowarzyszenie Planszoaktywnych. Wśród nich byli  absolwenci naszej szkoły Tadeusz i Danusia Cekała. Zagraliśmy w wiele ciekawych i emocjonujących gier np.: Tik Tak Buum, Potwory w Tokio: Doładowanie, Koncept, Bang, Dixit: Odyssey i wiele, wiele innych. Spotkanie to miało na celu integrację klas oraz świetną zabawę w gronie przyjaciół. W zabawie udział wzięły klasy: Ic, Id, Ie, IIe, IIIf. Organizatorem akcji była Pani Joanna Porcenaluk, Wioletta Macierewicz -Guź i Małgorzata Pietrzycka. Zostaliśmy miło zaskoczeni przez prowadzących. Bardzo dziękujemy za spotkanie, a przede wszystkim za wspaniale spędzony wieczór!
Natalia Porębska Ic
Konsultacje 22.10.2015

Dyrektor szkoły przypomina,
że w czwartek 22 października 2015 r.
w godzinach 17.00 - 18.00

odbędą się konsultacje dla rodziców.

Zapraszam Rodziców na spotkanie
z wychowawcami i nauczycielami.
Wycieczka klas I

Szkolne wycieczki

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

Images: kuratorium.jpgWrzesień to niezwykle trudny miesiąc dla wszystkich osób związanych z oświatą. Najtrudniejszy jest chyba jednak dla tych, którzy dopiero rozpoczynają edukację. Świetnie rozumieją to wychowawcy pierwszaków, którzy dlatego postanowili pomóc najmłodszym gimnazjalistom w jego oswojeniu.

25 i 26 września br. uczniowie klas: Ia, Ib i Ic spędzili poza szkołą. Najpierw udali się na zwiedzanie Wrocławia. Dzięki profesjonalnym przewodnikom odbyli spacer szlakiem wrocławskich legend i odwiedzili miejsca wcześniej niewidziane. Do tych ostatnich należy na pewno sala pod kopułą w przepięknym Ossolineum, a najwyższe miejsce w rankingu usłyszanych legend zajęła ta o głowie widocznej w murach katedry.

Po południu młodzież udała się do Sulistrowiczek. Tutaj nastąpił atrakcji ciąg dalszy, gdyż opiekunowie grup przygotowali zajęcia integracyjne. Podczas nich można było lepiej poznać klasę, a także nawiązać relacje z osobami spoza niej. Efekty zajęć przywiezione zostały do Oławy. Trofeum klasy Ia stanowił naszyjnik przygotowany dla pani Jadwigi Dąbrowskiej – Juśkiewicz, klasa I b sporządziła przestrzenny obraz swojej grupy a klasa Ic zdobyła opisy siebie samych wykonane przez kolegów.

Sobota okazała się równie atrakcyjna. Dzięki pięknej pogodzie spacer po Sulistrowiczkach był przyjemny, a zdobycie Ślęży trwało dwa razy krócej niż przewidywały to przewodniki. Do Oławy wróciliśmy więc zadowoleni, bogatsi o znajomość imion i zalet osób, które jeszcze dzień wcześniej wydawały się obce. Oby ten rok szkolny obfitował w tak udane przedsięwzięcia...

Uczniowie klas: Ia, Ib i I c

XVIII Dolnośląski Festowal Nauki

XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

Niezwykłe spotkanie z niezwykłym absolwentem

Images: dali.jpgCzy można jeszcze mówić o świetle wiary w obliczu światła rozumu? Nad tym pytaniem zastanawiali się w poniedziałek 21 września w auli PWT we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek oraz mgr Paweł Beyga – nasz absolwent, prowadzący jeden z wykładów w ramach Festiwalu Nauki. Wykładu wysłuchali m.in. uczniowie klasy II b wraz z opiekunami – panią Lidią Szeligiewicz (wychowawczynią i historykiem) oraz panią Jolantą Szewczyk (polonistą) - którzy nie mogli uwierzyć, że to właśnie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie skończył młody i elokwentny teolog w okularach!

Temat wykładu sprowokowało tegoroczne hasło festiwalu - „Światło nauki”. Odpowiadając na pytanie: „Czy można jeszcze mówić o świetle wiary w obliczu światła rozumu?” prowadzący zwracali uwagę na komplementarność tych dwóch zjawisk. Powołując się na św. Tomasza z Akwinu stwierdzili, że człowiek nie jest w stanie bez wiary odczytać prawdy o otaczającej go rzeczywistości. Wyjaśnili, że tak jak napisał w encyklice „Fides et ratio” św. Jan Paweł II, „wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek - poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. Do poznania rzeczywistości nie wystarczą więc tylko nauki przyrodnicze, które twierdzą, że istnieje tylko to co mierzalne. Bóg wymyka się spod mikroskopu. Można go poznać tylko światłem wiary.

Festiwal Nauki od lat jednoczy środowiska naukowe Wrocławia oraz Dolnego Śląska we wspólnym świętowaniu pasji twórczej i wiedzy. Drugoklasiści byli zachwyceni możliwością uczestniczenia w tym świętowaniu. Trudny temat podany w przystępny sposób zainteresował ich tak bardzo, że w drodze powrotnej do Oławy nie mogli zdecydować się, co podobało im się bardziej – poranne zwiedzanie nieznanych wcześniej zakamarków Wrocławia czy posmak życia studenckiego związany z prelekcją ich – jakby nie było – kolegi...

 

Relacja i tekst: Uczniowie klasy II b

Dzień Kombatanta

1 września – Dzień Kombatanta

PAMIĘTAJMY O BOHATERACH

Images: zdjecienr2.jpg2 września na całym globie odbywał się Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Z tej okazji wzięliśmy udział w uroczystościach odbywających się na terenie Oławy. Wraz z delegacjami poszczególnych szkół gimnazjalnych, harcerstwem, służbami mundurowymi oraz przedstawicielami sceny politycznej naszego miasta zebraliśmy się przy pomniku Losów Ojczyzny, aby oddać hołd tak ważnym dla nas osobom. Gdy wszyscy przybyli i zajęli miejsca, wprowadzono sztandary. Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków stanowili wybrani uczniowie klas trzecich.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu pod pomnikiem kwiatów, udaliśmy się do kościoła NMP Matki Pocieszenia na Mszę Świętą w intencji weteranów. Prowadzeni przez żołnierzy szybko dotarliśmy na miejsce. Część sakralna zakończyła się muzycznym akcentem towarzyszącej nam cały czas orkiestry wojskowej.

Ostatnim elementem obchodów Dnia Kombatanta był apel na rynku miasta. Uczestniczący w nim żołnierze stali w dwuszeregu, ramię w ramię z pocztami sztandarowymi. Gdy wciągnięto na maszt flagę Polski, głos zabrały osoby, które brały czynny udział w II wojnie światowej oraz przedstawiciele władz. Wszyscy zgodnie podkreślali, że o niepodległość wciąż należy walczyć i dbać o nią. Jako Polacy musimy dbać o tożsamość narodową i kształtować w sobie uczucie miłości do ojczyzny. Nam, przedstawicielom dorastającej młodzieży, życzono, abyśmy nigdy nie musieli zbrojnie walczyć o dobro Polski.

Agnieszka Rybka

Pamiętajmy o rocznicach

1 września – początek roku szkolnego

PAMIĘTAJMY O ROCZNICACH

2 września 2015 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej, połączona z obchodami dnia kombatanta. Było to wydarzenie upamiętniające dramat, który miał miejsce 1 września 1939 roku, gdy hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Zamiast rozpoczęcia roku szkolnego, wrzesień ‘39 przyniósł największy konflikt zbrojny w historii świata.

Obchody święta rozpoczęły się o godzinie 10:30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przy Pomniku Losów Ojczyzny. Obecni na wydarzeniu byli: burmistrz miasta Oława pan Tomasz Frischmann wraz z zastępcą, reprezentanci poszczególnych urzędów, policji, straży miejskiej, wybrani harcerze, wojsko, uczniowie – w tym Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków wraz z pocztem i sztandarem szkoły, ale przede wszystkim - delegacja kombatantów.

Gdy zegar na wieży ratusza wybił godzinę ..., rozległo się: Baczność, na prawo patrz!, po czym orkiestra wojskowa zagrała hymn Polski- Mazurka Dąbrowskiego. Po tej jakże doniosłej chwili przybyli goście w odpowiedniej kolejności, zaczynając od organizatorów, składali biało-czerwone kwiaty przy pomniku. Towarzyszyło im rytmiczne uderzanie w bębenek, które dodało powagi w tamtym momencie. Wszyscy byli przejęci tą podniosłą chwilą.

Następnie wszyscy udali się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia W świątyni odbyła się specjalna Msza Święta w intencji żołnierzy, zarówno tych którzy polegli, jak i tych, którzy są nimi do chwili obecnej. Orkiestra dęta wraz z bębnami i wyszkolone wojsko wyposażone w broń stanowiły wspaniałą oprawę, jak i akompaniament podczas śpiewania pieśni. Zgromadzeni wierni modlili się za wszystkich, dla których sprawy ojczyzny stanowią życiowy priorytet. Eucharystii przewodniczył ksiądz Janusz Gorczyca, proboszcz parafii pod wezwaniem śś. ap. Piotra i Pawła, w towarzystwie kapłana z sanktuarium.

Na początku Mszy Świętej wprowadzono sztandar i powitano wszystkich gości, szczególnie młodzież, gdyż to w jej rękach leży przyszłość naszego kraju. Podczas kazania wygłoszonego przez księdza z dużego kościoła wielokrotnie przytaczano zwrot Bóg, honor, ojczyzna widniejące na głównym sztandarze- wartości tak rzadko propagowane przez media, a tak ważne w życiu każdego człowieka. To dzięki nim możemy dzisiaj żyć w niepodległym państwie. Właśnie dlatego, że ci polegli tak ukochali sobie Polskę, ziemię na której się urodzili. Kapłan podkreślał, jakie miejsce wiara powinna zajmować w naszym życiu, że bez niej żaden z nas nigdzie by nie zaszedł. Po wygłoszonym kazaniu odbyła się modlitwa wiernych w intencji narodu.

Ostatnia, trzecia część spotkania, miała miejsce w rynku. Pod specjalnie przygotowanym namiotem miejsce zajęli goście honorowi. Przed nimi rozciągał się dwuszereg wojska i uprzednio wspomniane sztandary. Następnie głos zabrał organizator, który serdecznie podziękował ostatnim kombatantom za przybycie. Oddał im także głos. Wspominali oni dawne czasy, pobudki, które kierowały Niemcami gdy napadali na Polskę oraz to, jak ważna dla nas jest dzisiejsza współpraca z sąsiadami, gdy wreszcie żyjemy w czasach pokoju i nie musimy martwić się o bezpieczeństwo. Pomimo miłych słów każdy przestrzegał nas, że o niepodległość należy walczyć, dbać o nią, bronić i pielęgnować ją. Trzeba rozwijać swoją tożsamość narodową i kształtować w sobie uczucie miłości do ojczyzny. Nam, jako dorastającej młodzieży, życzono, abyśmy nigdy nie musieli zbrojnie walczyć o dobro Polski, przytaczając jednocześnie niekorzystną sytuację na Ukrainie.

Uroczystość zakończyła się około 14:00. Całe wydarzenie śledziła czujna kamera oraz nasi fotografowie. Zapraszamy do obejrzenia transmisji oraz galerii zdjęć.

Aleksandra Bruciak

· Admin dnia 20-09-2015 11:00:46 · Drukuj
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W GIMNAZJUM NR 1 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W OŁAWIE

 

Images: herbpo.jpgDnia pierwszego września, o godzinie dziewiątej, przed budynkiem szkoły miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Apel przygotowany pod kierownictwem Pani Bożeny Kołacz poprowadziło czworo uczniów z klasy III c: Aleksandra Banasiewicz, Marta Rybak, Ewelina Sobolewska i Martyna Tusznio. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie dziewczęta powitały wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów, w szczególności tych nowoprzybyłych - pierwszoklasistów. Przypomniały, że szkoła jest instytucją oraz, że uczeń to tylko człowiek. Wspomniały również o wydarzeniach z przed siedemdziesięciu sześciu laty - rozpoczęciu II wojny światowej.

Na zakończenie uroczystości, Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie, w którym przywitała wszystkich uczniów i pracowników szkoły, przypomniała zasady obowiązujące w szkole, życzyła sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2015/2016.

Martyna Tusznio

Zakończenie roku szkolnego - pożegnanie absolwentów Gimnazjum nr 1 w Oławie
Zakończenie roku szkolnego 2014-2015


Wyróżnieni absolwenci Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków


Images: 4.jpg

Podziękowania dla rodziców - "przyjaciół szkoły"
Pożegnanie klas 3 - absolwenci 2015
Images: dali.jpg
klasa 3a


Images: dali.jpg
klasa 3b


Images: dali.jpg
klasa 3c


Images: dali.jpg
klasa 3d


Images: dali.jpg
klasa 3e


Images: dali.jpg
klasa 3f

Laureaci 2015

Kalejdoskop laureatów

w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

 

W maju, w Wałbrzychu odbył się finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Świat bez barier”. Na konkurs wpłynęło 120 opowiadań oraz 500 rysunków i obrazów z całej Polski. W konkursie literackim w grupie gimnazjalistów jury wyłoniło trzech laureatów i przyznało jedno wyróżnienie. Wśród laureatów znalazł się Michał Kołodziej – uczeń kl. Ib integracyjnej, który został nagrodzony za opowiadanie pt. „Kolory radości”. Organizatorzy, do których należeli: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu i Stowarzyszenie Bez Barier, zapewnili bogaty program pobytu, min. zwiedzanie zamku Książ, wałbrzyskiej palmiarni i wycieczkę do schroniska Andrzejówka, gdzie zorganizowano gry, zabawy i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Posłanki na Sejm RP Agnieszki Kołacz– Leszczyńskiej i Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

Ten sam Michał Kołodziej wraz ze starszą o rok koleżanką Magdaleną Grabowską (kl. IIf ) wykazali się również niecodzienną znajomością faktów historycznych. Niecodzienną, gdyż związaną z Ukrainą. Dzięki swojej wiedzy Michał został laureatem, a Magda finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ukrainie „Nadnieprzańska epopeja”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkurs składał się z trzech etapów i wymagał od uczestników wiedzy interdyscyplinarnej.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków nie samymi humanistami jednak stoi. Aleksandra Bruciak z kl. IIb została finalistką II Dolnośląskiej Olimpiady Biologicznej. Finał Olimpiady odbył się 13 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W tym samym dniu miała miejsce uroczysta gala konkursu, a finaliści zwiedzali Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zapoznali się z tematyką prowadzonych badań naukowych w zakresie biologii oraz uczestniczyli w specjalnie przygotowanym dla nich wykładzie.

Sezon konkursów zakończyło ogłoszenie nazwisk laureatów miejskiego konkursu plastycznego ogłoszonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie pt. „Alkohol, narkotyki drogą donikąd”. Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Zinkiewicz IIIf i Julia Pasierbowicz IIb, które zajęły ex aequo III miejsce. Trzy inne dziewczynki zostały wyróżnione.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a ich nauczycielom i rodzicom życzymy jeszcze wielu powodów do dumy z osiągnięć wychowanków.

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Laureaci 2015

Kalejdoskop laureatów

w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

 

W maju, w Wałbrzychu odbył się finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Świat bez barier”. Na konkurs wpłynęło 120 opowiadań oraz 500 rysunków i obrazów z całej Polski. W konkursie literackim w grupie gimnazjalistów jury wyłoniło trzech laureatów i przyznało jedno wyróżnienie. Wśród laureatów znalazł się Michał Kołodziej – uczeń kl. Ib integracyjnej, który został nagrodzony za opowiadanie pt. „Kolory radości”. Organizatorzy, do których należeli: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu i Stowarzyszenie Bez Barier, zapewnili bogaty program pobytu, min. zwiedzanie zamku Książ, wałbrzyskiej palmiarni i wycieczkę do schroniska Andrzejówka, gdzie zorganizowano gry, zabawy i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Posłanki na Sejm RP Agnieszki Kołacz– Leszczyńskiej i Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja.

Ten sam Michał Kołodziej wraz ze starszą o rok koleżanką Magdaleną Grabowską (kl. IIf ) wykazali się również niecodzienną znajomością faktów historycznych. Niecodzienną, gdyż związaną z Ukrainą. Dzięki swojej wiedzy Michał został laureatem, a Magda finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ukrainie „Nadnieprzańska epopeja”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkurs składał się z trzech etapów i wymagał od uczestników wiedzy interdyscyplinarnej.

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków nie samymi humanistami jednak stoi. Aleksandra Bruciak z kl. IIb została finalistką II Dolnośląskiej Olimpiady Biologicznej. Finał Olimpiady odbył się 13 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W tym samym dniu miała miejsce uroczysta gala konkursu, a finaliści zwiedzali Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zapoznali się z tematyką prowadzonych badań naukowych w zakresie biologii oraz uczestniczyli w specjalnie przygotowanym dla nich wykładzie.

Sezon konkursów zakończyło ogłoszenie nazwisk laureatów miejskiego konkursu plastycznego ogłoszonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oławie pt. „Alkohol, narkotyki drogą donikąd”. Wśród nagrodzonych uczniów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Izabela Zinkiewicz IIIf i Julia Pasierbowicz IIb, które zajęły ex aequo III miejsce. Trzy inne dziewczynki zostały wyróżnione.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy, a ich nauczycielom i rodzicom życzymy jeszcze wielu powodów do dumy z osiągnięć wychowanków.

Grono Pedagogiczne Gimnazjum nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Oławie

Wycieczki 2014-2015

To, co w szkole najlepsze, czyli... wycieczki 2015!

Podróżować lubią wszyscy. I uczniowie, i nauczyciele. Tym pierwszym przyjemność sprawia odkrywanie nowych miejsc lub odwiedzanie tych dobrze znanych, lecz w najlepszym (bo rówieśniczym) towarzystwie. Ci drudzy z przyjemnością obserwują swoich uczniów w pozaszkolnych okolicznościach. Wówczas często okazuje się, że ci niesforni są dobrą duszą całego towarzystwa, a ci piątkowi potrafią się wyluzować. Poza tym przyjemnym jest objaśnianie świata na plaży lub górskim zboczu, gdzie wszystko wydaje się ciekawsze od wykładu w klasie...

 

Karpacz – rekreacja w wielkim stylu

Images: morawy1.jpg

W harmonogramie majowych wycieczek w Gimnazjum nr 1 w Oławie nie mogło zabraknąć Karpacza. W tym roku szkolnym to atrakcyjne turystycznie miejsce odwiedziły klasy I – a, d i f. Turystkę górską połączono podczas tego dwudniowego wyjazdu z innymi atrakcjami. Należało do nich oczywiście miasteczko Western City w Ściegnach, muzea, tor saneczkowy Kolorowa. Na trasie wycieczki znalazła się także Świątynia Wang. Ponieważ celem wyjazdu była jednak przede wszystkim integracja, nie zabrakło czystej rekreacji. I to rekreacji w najlepszym stylu, bo na basenie w hotelu Gołębiewski. Równie aktywny okazał się wieczór – młodzież spędziła go na grach zespołowych i zajęciach w grupach.

 

Gdańsk – Malbork – Toruń

Images: gdansk1.jpg

Swoistą podróż w przeszłość odbyli z kolei uczniowie klas – IIb, IIIe i IIIf. Zaczęli od zachwytu nad architekturą urokliwego Gdańska. Okazało się, że czym innym jest zobaczenie np. pomnika Neptuna w TV, a zupełnie czym innym ujrzenie go na własne oczy... Ponieważ w planie wycieczki znalazło się i Westerplatte, i Pomnik Poległych Stoczniowców, młodzież miała okazję usłyszeć o trudnej historii swojego narodu. W Malborku miał miejsce lekcji historii ciąg dalszy. Ciąg niezwykle malowniczy, bo związany z monumentalnym zamkiem a także postaciami znanymi choćby z „Krzyżaków” H.Sienkiewicza. W dalszej kolejności na trasie zwiedzania znalazło się również piernikowe zagłębie, czyli Toruń. Tutaj, poza klasycznym zwiedzaniem miasta, młodzież została zaproszona do degustacji tradycyjnych pierników. A co zapamiętali? Na pewno początek wiersza Cz.Miłosza „Który skrzywdziłeś człowieka prostego...”. Zamieszczony na krzyżach Stoczni Gdańskiej jest przypomnieniem o krzywdzie wyrządzonej ludziom, często bardzo biednym, będącym nie tylko ostrzeżeniem dla tych, którzy krzywdzili ludzi w czasach komunistycznych, ale także wielkim wołaniem w czasach współczesnych.

W stolicy Czech

Images: praga1.jpgPopularnością wśród gimnazjalistów cieszą się również wyjazdy zagraniczne.
W Gimnazjum nr 1 zorganizowano trzy takie wyjazdy. Pierwszy obejmował swoim programem m.in. zwiedzanie Pragi, a w niej oczywiście Most Karola, katedrę św. Wita, Hradczany. Poza tym zwiedzono Szklarską Porębę z Wodospadem Kamieńczyka, Szrenicą i Śnieżnymi Kotłami. Młodzieży najbardziej podobało się jednak wieczorne ognisko. Rozgwieżdżone niebo i strzelające płomienie sprawiły prawdziwy cud – przez cały wieczór nikt nie dotknął komórki!

Paryż i Bruksela

Images: paryz1.jpgUczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 odwiedzili również Francję. Zwiedzając Paryż uświadomili sobie, że choć każde pokolenie ma swe własne cele, to one nie rodzą się w próżni. Są kontynuacją (lub zaprzeczeniem) tego, co stworzyli nasi przodkowie. Bez Rzymian nie byłoby Łuku Triumfalnego, bez Greków nie byłoby kościoła św. Magdaleny, bez akademizmu nie narodziłby się impresjonizm. Warto więc poznawać przeszłość, aby rozumieć teraźniejszość... Dopełnieniem wyjazdu było coś dla nastoletniego ciała, czyli wizyta w Disneylandzie a później w Brukseli.

Zaskakująca Hiszpania

Images: praga1.jpgNajwytrwalszymi podróżnikami okazali się jednak zdobywcy Hiszpanii. Godziny spędzone w autokarze nie poszły na marne. Tysiące kilometrów przeniosły uczniów i ich opiekunów w śródziemnomorski klimat, gdzie czas płynie o wiele wolniej niż u nas. Mimo prawie wakacyjnego odprężenia udało się im zobaczyć całkiem sporo, bo zwiedzono Barcelonę z zapierającymi dech w piersiach budowlami Gaudiego, Montserrat z Czarną Madonną i nadmorski kurort Blanes. Tuż przed Hiszpanią zatrzymano się we francuskim Nimes z pozostałościami rzymskiego Koloseum, a w drodze powrotnej w Monaco. Tor rajdu Monte Carlo oraz powiew luksusu towarzyszący kasynom jeszcze długo stanowił przedmiot rozmów wytrwałych podróżników.

PODSUMOWANIE

Images: praga1.jpgSpołeczność naszej szkoły lubi podróżować, ale przede wszystkim lubimy razem spędzać czas. Dlatego nie ograniczamy się do wyjazdów autokarowych. Dobry przykład dała innym np. klasa IIa wraz z wychowawcą. Na rowerach przemierzyli wspólnie prawie 40 km. Odwiedzili m.in. pobliskie Kotowice wraz z wieżą widokową. Prawie wszystkie klasy w ciągu całego roku organizowały także tzw. Noc w szkole. Gry zespołowe, podchody, kino – program zależał od inwencji uczestników. Jednak bez względu na program, cenna wydaje się sama idea – taki wspólny pobyt w szkole w czasie pozalekcyjnym na pewno zbliża, a poza tym nic nie kosztuje, więc każdy może w takim biwaku uczestniczyć. A w szkolnych wycieczkach to w końcu oto przebywanie ze sobą chyba chodzi...

Zespół wychowawców klas I-III
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

w Oławie

 


Przetłumacz stronę

Niezbędnik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.04 1,001,287 Unikalnych wizyt